Trắc nghiệm ôn tập

Với giá trị nào của m thì 2 đường thẳng sau đây vuông góc? ({{Delta }_{1}}:(2m-1)x+my-10=0) và ({{Delta }_{2}}:3x+2y+6=0)

Câu hỏi:

Với giá trị nào của m thì 2 đường thẳng sau đây vuông góc?

\({{\Delta }_{1}}:(2m-1)x+my-10=0\) và \({{\Delta }_{2}}:3x+2y+6=0\)

Bạn đang xem: Với giá trị nào của m thì 2 đường thẳng sau đây vuông góc? ({{Delta }_{1}}:(2m-1)x+my-10=0) và ({{Delta }_{2}}:3x+2y+6=0)

A.
 m = 0

B.
Không m nào.   

C.
m = 2.             

D.
  \(m=\frac{3}{8}\).

Đáp án đúng: D

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Với giá trị nào của m thì 2 đường thẳng sau đây vuông góc? \({{\Delta }_{1}}:(2m-1)x+my-10=0\) và \({{\Delta }_{2}}:3x+2y+6=0\)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!