Giải bài tập

Unit 6. Gender Equality: Giải bài Project trang 15 Sách Anh 10 Thí điểm

Giải bài Project – trang 15 Unit 6. Gender Equality SGK Tiếng Anh 10 Thí điểm. 2. Compare your findings with your partners’. Present the final results with your comments to the class….

Do a survey. Find out…

(Làm một khảo sát. Tìm ra…)

Bạn đang xem: Unit 6. Gender Equality: Giải bài Project trang 15 Sách Anh 10 Thí điểm

1. 15 boys and 20 girls in my class, 305 boys and 355 girls in my school.

2. 14 monitors are girls and 7 monitors are boys.

3. 18 form teachers are female and 3 form teachers are male.

4. All 12 literature teachers are female.

5. All 9 mathematics teachers are male.

Tạm dịch:

1. bao nhiêu nam và nữ trong lớp bạn và trong trường bạn;

15 nam và 20 nữ trong lớp, 305 trai và 355 nữ trong trường tôi.

2. bao nhiêu lớp trưởng là nam và bao nhiêu lớp trưởng là nữ trong trường bạn;

14 lớp trưởng là nữ và 7 lớp trưởng là nam.

3. bao nhiêu giáo viên chủ nhiệm là nam và bao nhiêu giáo viên chủ nhiệm là nữ trong trường;

18 giáo viên chủ nhiệm là nữ và 3 giáo viên chủ nhiệm là nam.

4. bao nhiêu giáo viên văn là nam và bao nhiêu giáo viên văn là nữ trong trường bạn;

Tất cả 12 giáo viên văn là nữ.

5. bao nhiêu giáo viên toán là nam và bao nhiêu giáo viên toán là nữ trong trường bạn;

Tất cả 9 giáo viên toán đều là nam.

2. Compare your findings with your partners’. Present the final results with your comments to the class.

(So sánh khám phá của em với bạn em. Trình bày tất cả những kết quả cuối cùng với bình luận cho lớp.)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Unit 6. Gender Equality: Giải bài Project trang 15 Sách Anh 10 Thí điểm” state=”close”]Giải bài Project – trang 15 Unit 6. Gender Equality SGK Tiếng Anh 10 Thí điểm. 2. Compare your findings with your partners’. Present the final results with your comments to the class….

Do a survey. Find out…

(Làm một khảo sát. Tìm ra…)

1. 15 boys and 20 girls in my class, 305 boys and 355 girls in my school.

2. 14 monitors are girls and 7 monitors are boys.

3. 18 form teachers are female and 3 form teachers are male.

4. All 12 literature teachers are female.

5. All 9 mathematics teachers are male.

Tạm dịch:

1. bao nhiêu nam và nữ trong lớp bạn và trong trường bạn;

15 nam và 20 nữ trong lớp, 305 trai và 355 nữ trong trường tôi.

2. bao nhiêu lớp trưởng là nam và bao nhiêu lớp trưởng là nữ trong trường bạn;

14 lớp trưởng là nữ và 7 lớp trưởng là nam.

3. bao nhiêu giáo viên chủ nhiệm là nam và bao nhiêu giáo viên chủ nhiệm là nữ trong trường;

18 giáo viên chủ nhiệm là nữ và 3 giáo viên chủ nhiệm là nam.

4. bao nhiêu giáo viên văn là nam và bao nhiêu giáo viên văn là nữ trong trường bạn;

Tất cả 12 giáo viên văn là nữ.

5. bao nhiêu giáo viên toán là nam và bao nhiêu giáo viên toán là nữ trong trường bạn;

Tất cả 9 giáo viên toán đều là nam.

2. Compare your findings with your partners’. Present the final results with your comments to the class.

(So sánh khám phá của em với bạn em. Trình bày tất cả những kết quả cuối cùng với bình luận cho lớp.)

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!