Giải bài tập

Unit 5. Inventions: Giải bài Looking Back trang 56 SGK Tiếng Anh 10 Thí điểm

Giải bài Looking Back – trang 56 Unit 5. Inventions SGK Tiếng Anh 10 Thí điểm. These words below are compound nouns or noun phrases. Put them in the correct columns according to their stress patterns….

Pronunciation (Phát âm)

1. These words below are compound nouns or noun phrases. Put them in the correct columns according to their stress patterns. The first one in each column is an example.

Bạn đang xem: Unit 5. Inventions: Giải bài Looking Back trang 56 SGK Tiếng Anh 10 Thí điểm

(Những từ dưới đây là danh từ nối hoặc cụm danh từ. Đặt chúng ở cột đúng dựa theo kiểu dấu trọng âm. Từ đầu tiên ở mỗi cột là ví dụ.)

See the audio script below

2. Listen and repeat these words.

(Lắng nghe và lặp lại những từ này.)

Click tại đây để nghe:

Audio Script:

Tạm dịch:

Người chuyển lương thực

Bút xóa

Máy tính xách tay

Máy ảnh kỹ thuật số

Tai nghe

Bộ sạc năng lượng mặt trời

Máy giặt

Đường băng

Điện thoại thông minh

Vocabulary (Từ vựng)

Complete these sentences using the words given in the box. Make changes where necessary.

(Hoàn thành những câu sau sử dụng những từ được cho trong ô. Thay đổi ở những chỗ cần thiết.)

1. economical

2. inventions

3. portable

4. benefits

5. expensive

Tạm dịch:

1. Máy ảnh kỹ thuật số tiết kiệm hơn máy quay phim: Bạn không phải mua cuộn phim.

2. Giáo viên của chúng tôi đã cho chúng tôi một bài tập về những phát minh hiện đại của thế kỷ 21.

3. Những phát minh hiện đại có xu hướng nhỏ và di động, vì vậy chúng có thể được sử dụng ở khắp mọi nơi.

4. Ngay cả sáng chế  tốt nhất cũng có thể có cả lợi ích và nhược điểm.

5. Thật khó để tìm kiếm các sản phẩm có chất lượng cao không đắt tiền.

Grammar (Ngữ pháp)

1. Read the following short exchange. Fill in the gaps with the present perfect or the present simple forms of the verbs in brackets.

(Đọc bài trao đổi ngắn sau. Điền vào chỗ trống với động từ ở dạng thì hiện tại hoàn thành hoặc thì hiện tại đơn trong ngoặc.)

1. is

2. haven’t planned

3. have wasted

4. don’t have

5. haven’t started

6. says

Tạm dịch:

Kim: Giúp tôi, Eric. Bữa tiệc của tôi là tuần tới và tôi chưa lên kế hoạch cho thực đơn. Tôi đã lãng phí ba ngày đáng lo ngại, và tôi vẫn không có bất kỳ ý tưởng nào. Tôi nên làm gì?

Eric: Đừng hoảng sợ. Khách của bạn chưa bắt đầu đến, vì vậy hãy yêu cầu mọi người mang theo thứ gì đó. Sau đó, bạn có thể gọi một số bánh pizza hoặc mua chả giò từ một món ăn Việt Nam. Không ai nói không với pizza hay chả giò, tôi chắc chắn.

2. Answer these questions, using the gerund or infinitive forms of verbs to describe functions or purposes.

(Trả lời các câu hỏi sau, sử dụng động danh từ hoặc động từ nguyên mẫu để diễn tả tính năng hoặc mục đích.)

1. A washing machine is used for washing clothes.

2. A solar charger can be used for charging mobile devices.

3. I use a laptop (smartphone, ipad,…) to listen to music and watch videos.

4. A correction pen is used for covering a writing error.

5. I use a 3-D printer to produce / make solid objects. (OR:… for producing solid objects.)

Tạm dịch:

1. Máy giặt được dùng để làm gì?

Máy giặt được sử dụng để giặt quần áo.

2. Thiết bị sạc năng lượng mặt trời được dùng để làm gì?

Có thể sử dụng bộ sạc năng lượng mặt trời để sạc thiết bị di động.

3. Bạn dùng cái gì để nghe nhạc và xem video?

Tôi sử dụng máy tính xách tay (điện thoại thông minh, ipad, …) để nghe nhạc và xem video.

4. Bút xóa được dùng để làm gì?

Một cây bút điều chỉnh được sử dụng để bao gồm một lỗi bằng văn bản.

5. Bạn dùng máy in 3-D cho việc gì?

Tôi sử dụng máy in 3-D để sản xuất / tạo các vật thể rắn. (HOẶC: … để sản xuất vật thể rắn.)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Unit 5. Inventions: Giải bài Looking Back trang 56 SGK Tiếng Anh 10 Thí điểm” state=”close”]Giải bài Looking Back – trang 56 Unit 5. Inventions SGK Tiếng Anh 10 Thí điểm. These words below are compound nouns or noun phrases. Put them in the correct columns according to their stress patterns….

Pronunciation (Phát âm)

1. These words below are compound nouns or noun phrases. Put them in the correct columns according to their stress patterns. The first one in each column is an example.

(Những từ dưới đây là danh từ nối hoặc cụm danh từ. Đặt chúng ở cột đúng dựa theo kiểu dấu trọng âm. Từ đầu tiên ở mỗi cột là ví dụ.)

See the audio script below

2. Listen and repeat these words.

(Lắng nghe và lặp lại những từ này.)

Click tại đây để nghe:

Audio Script:

Tạm dịch:

Người chuyển lương thực

Bút xóa

Máy tính xách tay

Máy ảnh kỹ thuật số

Tai nghe

Bộ sạc năng lượng mặt trời

Máy giặt

Đường băng

Điện thoại thông minh

Vocabulary (Từ vựng)

Complete these sentences using the words given in the box. Make changes where necessary.

(Hoàn thành những câu sau sử dụng những từ được cho trong ô. Thay đổi ở những chỗ cần thiết.)

1. economical

2. inventions

3. portable

4. benefits

5. expensive

Tạm dịch:

1. Máy ảnh kỹ thuật số tiết kiệm hơn máy quay phim: Bạn không phải mua cuộn phim.

2. Giáo viên của chúng tôi đã cho chúng tôi một bài tập về những phát minh hiện đại của thế kỷ 21.

3. Những phát minh hiện đại có xu hướng nhỏ và di động, vì vậy chúng có thể được sử dụng ở khắp mọi nơi.

4. Ngay cả sáng chế  tốt nhất cũng có thể có cả lợi ích và nhược điểm.

5. Thật khó để tìm kiếm các sản phẩm có chất lượng cao không đắt tiền.

Grammar (Ngữ pháp)

1. Read the following short exchange. Fill in the gaps with the present perfect or the present simple forms of the verbs in brackets.

(Đọc bài trao đổi ngắn sau. Điền vào chỗ trống với động từ ở dạng thì hiện tại hoàn thành hoặc thì hiện tại đơn trong ngoặc.)

1. is

2. haven’t planned

3. have wasted

4. don’t have

5. haven’t started

6. says

Tạm dịch:

Kim: Giúp tôi, Eric. Bữa tiệc của tôi là tuần tới và tôi chưa lên kế hoạch cho thực đơn. Tôi đã lãng phí ba ngày đáng lo ngại, và tôi vẫn không có bất kỳ ý tưởng nào. Tôi nên làm gì?

Eric: Đừng hoảng sợ. Khách của bạn chưa bắt đầu đến, vì vậy hãy yêu cầu mọi người mang theo thứ gì đó. Sau đó, bạn có thể gọi một số bánh pizza hoặc mua chả giò từ một món ăn Việt Nam. Không ai nói không với pizza hay chả giò, tôi chắc chắn.

2. Answer these questions, using the gerund or infinitive forms of verbs to describe functions or purposes.

(Trả lời các câu hỏi sau, sử dụng động danh từ hoặc động từ nguyên mẫu để diễn tả tính năng hoặc mục đích.)

1. A washing machine is used for washing clothes.

2. A solar charger can be used for charging mobile devices.

3. I use a laptop (smartphone, ipad,…) to listen to music and watch videos.

4. A correction pen is used for covering a writing error.

5. I use a 3-D printer to produce / make solid objects. (OR:… for producing solid objects.)

Tạm dịch:

1. Máy giặt được dùng để làm gì?

Máy giặt được sử dụng để giặt quần áo.

2. Thiết bị sạc năng lượng mặt trời được dùng để làm gì?

Có thể sử dụng bộ sạc năng lượng mặt trời để sạc thiết bị di động.

3. Bạn dùng cái gì để nghe nhạc và xem video?

Tôi sử dụng máy tính xách tay (điện thoại thông minh, ipad, …) để nghe nhạc và xem video.

4. Bút xóa được dùng để làm gì?

Một cây bút điều chỉnh được sử dụng để bao gồm một lỗi bằng văn bản.

5. Bạn dùng máy in 3-D cho việc gì?

Tôi sử dụng máy in 3-D để sản xuất / tạo các vật thể rắn. (HOẶC: … để sản xuất vật thể rắn.)

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!