Giải bài tập

Unit 4. For A Better Community: Giải bài Project trang 47 SGK Tiếng Anh 10 Thí điểm

Giải bài Project – trang 47 Unit 4. For A Better Community SGK Tiếng Anh 10 Thí điểm. What do you think you can do to help? Make a plan. Present your ideas to the whole class….

Find someone / a place in your community that needs help. What are the problems of this person / this place?

What do you think you can do to help? Make a plan. Present your ideas to the whole class.

Bạn đang xem: Unit 4. For A Better Community: Giải bài Project trang 47 SGK Tiếng Anh 10 Thí điểm

(Tìm ai đó / nơi nào đó ở trong cộng đồng của bạn cần được giúp đỡ. Vấn đề của người đó / nơi đó là gì?

Bạn nghĩ bạn có thể làm gì để giúp đỡ? Hãy lên 1 kế hoạch. Trình bày ý tưởng với cả lớp.)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Unit 4. For A Better Community: Giải bài Project trang 47 SGK Tiếng Anh 10 Thí điểm” state=”close”]Giải bài Project – trang 47 Unit 4. For A Better Community SGK Tiếng Anh 10 Thí điểm. What do you think you can do to help? Make a plan. Present your ideas to the whole class….

Find someone / a place in your community that needs help. What are the problems of this person / this place?

What do you think you can do to help? Make a plan. Present your ideas to the whole class.

(Tìm ai đó / nơi nào đó ở trong cộng đồng của bạn cần được giúp đỡ. Vấn đề của người đó / nơi đó là gì?

Bạn nghĩ bạn có thể làm gì để giúp đỡ? Hãy lên 1 kế hoạch. Trình bày ý tưởng với cả lớp.)

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!