Trắc nghiệm ôn tập

Từ monome nào sau đây có thể điều chế được poli(vinyl ancol)?

Câu hỏi:

Từ monome nào sau đây có thể điều chế được poli(vinyl ancol)?

A.
CH2=CH-COOCH3.  

B.
CH2=CH-CH2OH.   

C.
CH2=CH-COOC2H5

D.
CH2=CH-OCOCH3

Đáp án đúng: D

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Từ monome nào sau đây có thể điều chế được poli(vinyl ancol)?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!