Trắc nghiệm ôn tập

Trong NN lập trình Pascal, đoạn chương trình sau dùng để làm gì?Var x, y, t: integer;   Begin x:= t; t:= y;  y:= x;&nb

Câu hỏi:

Trong NN lập trình Pascal, đoạn chương trình sau dùng để làm gì?

Var x, y, t: integer;   Begin x:= t; t:= y;  y:= x;  End.

Bạn đang xem: Trong NN lập trình Pascal, đoạn chương trình sau dùng để làm gì?Var x, y, t: integer;   Begin x:= t; t:= y;  y:= x;&nb

A.
Hoán đổi giá trị y và t

B.
Một công việc khác

C.
Hoán đổi giá trị x và t

D.
Hoán đổi giá trị x và y

Đáp án đúng: D

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Trong NN lập trình Pascal, đoạn chương trình sau dùng để làm gì?Var x, y, t: integer;   Begin x:= t; t:= y;  y:= x;&nb

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!