Trắc nghiệm ôn tập

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A(2; 1), B(3; -2), C(5; 7).

Câu hỏi:

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A(2; 1), B(3; -2), C(5; 7). Tính giá trị của \(\overrightarrow {AB} .\overrightarrow {AC} \) .

A.
15

B.
-15

C.
21

D.
-21

Đáp án đúng: B

Bạn đang xem: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A(2; 1), B(3; -2), C(5; 7).

Ta có:

\(\begin{gathered}
\overrightarrow {AB} = (1; – 3),\overrightarrow {AC} = (3;6) \hfill \\
\Rightarrow \overrightarrow {AB} .\overrightarrow {AC} = 1.3 + ( – 3).6 = – 15 \hfill \\
\end{gathered} \)

Vajayc họn đáp án B.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A(2; 1), B(3; -2), C(5; 7).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!