Trắc nghiệm ôn tập

Trong công nghiệp silicat là ngành công nghiệp chế biến các hợp chất của silic, ngành nào không thuộc công nghiệp silicat?

Câu hỏi:

Trong công nghiệp silicat là ngành công nghiệp chế biến các hợp chất của silic. Ngành sản xuất nào sau đây không thuộc về công nghiệp silicat:

A.
Sản xuất đồ gốm (gạch, ngói, sành, sứ)

B.
Sản xuất xi măng

C.
Sản xuất thủy tinh

D.
Sản xuất thủy tinh hữu cơ

Đáp án đúng: D

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Trong công nghiệp silicat là ngành công nghiệp chế biến các hợp chất của silic, ngành nào không thuộc công nghiệp silicat?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!