Lớp 4

Toán lớp 4: Phân số và phép chia số tự nhiên trang 108

Giải Toán lớp 4: Phân số và phép chia số tự nhiên giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo đáp án và lời giải chi tiết của 3 bài tập trong SGK Toán 4 trang 108 để ngày càng học tốt môn Toán lớp 4.

Giải Toán lớp 4 trang 108 còn giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng soạn giáo án bài Phân số và phép chia số tự nhiên của Chương 4: Phân số, các phép tính với phân số, giới thiệu hình thoi cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em cùng tham khảo bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Toán lớp 4: Phân số và phép chia số tự nhiên trang 108

Đáp án Toán 4 trang 108

Bài 1: displaystyle {7 over 9}; displaystyle {5 over 8}displaystyle {6 over 19}; displaystyle {1 over 3} .

Bài 2displaystyle {36 over 9} = 4 ; displaystyle {88 over 11}= 8 ; displaystyle {0 over 5} = 0 ; displaystyle {7 over 7}= 1.

Bài 3:

a) displaystyle {6 over 1}; displaystyle {1 over 1}; displaystyle {27 over 1} ; displaystyle {0over 1} ; displaystyle {3 over 1}.

b) Nhận xét: Mọi số tự nhiên có thể viết thành một phân số là số tự nhiên đó và có mẫu số bằng 1.

Hướng dẫn giải bài tập Toán 4 trang 108

Bài 1

Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số:

7 : 9; 5 : 8; 6 : 19; 1 : 3.

Đáp án

7 : 9 =displaystyle {7 over 9};

5 : 8 = displaystyle {5 over 8};

6 : 19 = displaystyle {6 over 19};

1 : 3 = displaystyle {1 over 3} .

Bài 2

Viết theo mẫu:

Mẫu:

24 : 8 =displaystyle {24 over 8}= 3          36 : 9; 88 : 11; 0 : 5; 7 : 7.

Đáp án

36 : 9 = displaystyle {36 over 9} = 4 ;

88 : 11 = displaystyle {88 over 11}= 8 ;

0: 5 = displaystyle {0 over 5} = 0 ;

7 : 7 =displaystyle {7 over 7}= 1.

Bài 3

a) Viết mỗi số tự nhiên dưới dạng một phân số có mẫu số bằng 1 (theo mẫu)

Mẫu:

Mẫu: 9 =displaystyle {9 over 1}

6 = ….. ; 1 = …. ; 27 = ….. ; 0 = …. ; 3 = ….. ;

b) Nhận xét: Mọi số tự nhiên có thể viết thành một phân số có tử số là số tự nhiên và mẫu số bằng 1.

Đáp án:

a) 6 = displaystyle {6 over 1};

1 = displaystyle {1 over 1};

27 = displaystyle {27 over 1} ;

0 = displaystyle {0over 1} ;

3 = displaystyle {3 over 1}.

b) Nhận xét: Mọi số tự nhiên có thể viết thành một phân số là số tự nhiên đó và có mẫu số bằng 1.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!