Lớp 4

Toán lớp 4: Luyện tập trang 78

Giải Toán lớp 4: Luyện tập giúp các em học sinh lớp 4 xem đáp án, cùng hướng dẫn giải chi tiết 4 bài tập trong SGK Toán 4 trang 78. Qua đó, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố lại kiến thức, rèn kỹ năng giải Toán 4 thật thành thạo.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án bài Luyện tập trang 78 của Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên, hình học. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Monica nhé:

Bạn đang xem: Toán lớp 4: Luyện tập trang 78

Đáp án Toán 4 trang 78

Bài 1:

a) 9642; 8557

b) 39929; 29757

Bài 2:

a) Số bé: 12017; số lớn: 30489

b) Số bé: 26304; số lớn: 111591

Bài 3: 13710 kg

Bài 4: a) 15423; b) 55297

Hướng dẫn giải bài tập Toán 4 trang 78

Bài 1

Đặt tính rồi tính:

a) 67494 : 7

42789 : 5

b) 359361 : 9

238057 : 8

Gợi ý đáp án:

a)

left. begin{align} & begin{matrix} 67494,,,,,, \ 44,,,,,,,,,, \ end{matrix} \ & ,,,,,,29\ & ,,,,,,,,,14\ & ,,,,,,,,,,,,0\ end{align} right|begin{matrix} dfrac{,,,7,,,,,,,}{,9642,,} \ {} \ {} \\\end{matrix}

left. begin{align} & begin{matrix} 42789,,,,,, \ 27,,,,,,,,, \ end{matrix} \ & ,,,,,,28\ & ,,,,,,,,,39\ & ,,,,,,,,,,,,4\ end{align} right|begin{matrix} dfrac{,,,5,,,,,,,}{,8557,,} \ {} \ {} \\\end{matrix}

b)

left. begin{align} & begin{matrix} 359361,,,,,, \ 89,,,,,,,,,,,, \ end{matrix} \ & ,,,,,,83\ & ,,,,,,,,,26\ & ,,,,,,,,,,,,81\ & ,,,,,,,,,,,,,,,0\ end{align} right|begin{matrix} dfrac{,,,9,,,,,,,}{,39929,,} \ {} \ {} \ \\\end{matrix}

left. begin{align} & begin{matrix} 238057,,,,,, \ 78,,,,,,,,,,,, \ end{matrix} \ & ,,,,,,60\ & ,,,,,,,,,45\ & ,,,,,,,,,,,,57\ & ,,,,,,,,,,,,,,,1\ end{align} right|begin{matrix} dfrac{,,,8,,,,,,,}{,29757,,} \ {} \ {} \ \\\end{matrix}

Bài 2

Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là:

a) 42506 và 18472

b) 137895 và 85287

Gợi ý đáp án:

a) Hai lần số bé là:

42506 – 18472 = 24034

Số bé là: 24034 : 2 = 12017

Số lớn là: 12017 + 18472 = 30489

Đáp số: Số bé: 12017; số lớn: 30489

b) Hai lần số bé là:

137895 – 85287 = 52608 = 52608

Số bé là: 52608 : 2 = 26304

Số lớn là: 26304 + 85287 = 111591

Đáp số: Số bé: 26304; số lớn: 111591

Bài 3

Một chuyến xe lửa có 3 toa xe, mỗi toa chở 14580kg hàng và có 6 toa xe khác, mỗi toa chở 13275kg hàng. Hỏi trung bình mỗi toa xe chở bao nhiêu ki-lô-gam hàng?

Gợi ý đáp án:

Số toa xe chở hàng là:

3 + 6 = 9 (toa)

Số hàng do 3 toa chở là:

14580 × 3 = 43740 (kg)

Số hàng do 6 toa khác chở là:

13275 × 6 = 79650 (kg)

Số hàng do 9 toa xe chở là:

43740 + 79650 =123390 (kg)

Trung bình mỗi toa xe chở số hàng là:

123390 : 9 = 13710 (kg)

Đáp số: 13710 kg

Bài 4

Tính bằng hai cách:

a) (33164 + 28528) : 4

b) (403494 – 16415) : 7

Gợi ý đáp án:

a) (33164 + 28528) : 4 = ?

Cách 1: (33164 + 28528) : 4 = 61692 : 4 = 15423

Cách 2: (33164 + 28528) : 4 = 33164 : 4 + 28525 : 4 = 8291 + 7132

= 15423

b) (403494 – 16415) : 7 = ?

Cách 1: (403494 – 16415) : 7 = 387079 : 7 = 55297

Cách 2: (403494 – 16415) : 7 = 403494 : 7 – 16415 : 7

= 57642 – 2345 = 55297

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!