Lớp 4

Toán lớp 4: Luyện tập chung trang 99

Giải Toán lớp 4: Luyện tập chung giúp các em học sinh lớp 4 xem đáp án, cùng hướng dẫn giải chi tiết 5 bài tập trong SGK Toán 4 trang 99. Qua đó, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố lại kiến thức, rèn kỹ năng giải Toán 4 thật thành thạo.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án bài Luyện tập chung của Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên, hình học. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Monica nhé:

Bạn đang xem: Toán lớp 4: Luyện tập chung trang 99

Đáp án Toán 4 trang 99

Bài 1: 

a) 4568; 2050; 35 766.

b) 2229; 35 766.

c) 7435; 2050.

d) 35 766.

Bài 2: 

a) 64620; 5270

b) 57234; 64620

c) 64620

Bài 3: a) 528; 558; 588; b) 603; 693; c) 240; d) 354

Bài 4:

a) 2253 + 4315 – 173 = 6395 chia hết cho 5

b) 6438 – 2325 × 2 = 1788 chia hết cho 2

c) 480 – 120 : 4 = 450 chia hết cho 2 và 5

d) 63 + 24 × 3 = 135 chia hết cho 5

Bài 5: 30 học sinh.

Hướng dẫn giải bài tập Toán 4 trang 99

Bài 1

Trong các số 7435; 4568; 66 811; 2050; 2229; 35 766.

a) Số nào chia hết cho 2?

b) Số nào chia hết cho 3?

c) Số nào chia hết cho 5?

Phương pháp giải:

Áp dụng dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3:

  • Các số có chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8 thì chia hết cho 2.
  • Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.
  • Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.
  • Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.

Gợi ý đáp án:

a) Các số chia hết cho 2 là: 4568; 2050; 35 766.

b) Các số chia hết cho 3 là: 2229; 35 766.

c) Các số chia hết cho 5 là: 7435; 2050.

d) Các số chia hết cho 9 là: 35 766.

Bài 2

Trong các số 57234; 64620; 5270; 77285

a) Số nào chia hết cho 2 và 5

b) Số nào chia hết cho 3 và 2

c) Số nào chia hết cho 2; 3; 5 và 9

Gợi ý đáp án:

a) Chọn số có tận cùng là 0. Nên ta có: 64620; 5270

b) Chọn các số chia hết cho 2 sau đó chọn trong các số chia hết cho 3. Nên ta có: 57234; 64620

c) Chọn trong các số ở phần b các số chia hết cho 5 và cho 9. Nên ta có: 64620.

Bài 3

Tìm chữ số thích hợp để viết vào ô trống sao cho:

a) 5⬜8 chia hết cho 3;

c) 24⬜ chia hết cho cả 3 và 5;

b) 6⬜3 chia hết cho 9;

d) 35⬜ chia hết cho cả 2 và 3.

Gợi ý đáp án:

a) Viết vào ô trống chữ số 2; 5; 8: 528; 558; 588

b) Viết vào ô trống chữ số 0, 9: 603; 693

c) Viết vào ô trống chữ số 0: 240

d) Viết vào ô trống chữ số 4: 354

Bài 4

Tính giá trị của mỗi biểu thức sau rồi xét xem giá trị đó chia hết cho những số nào trong các số 2, 5:

a) 2253 + 4315 – 173

c) 480 – 120 : 4

b) 6438 – 2325 × 2

d) 63 + 24 × 3

Phương pháp giải:

– Tính giá trị biểu thức theo quy tắc:

  • Biểu thức chỉ có phép cộng và phép trừ thì ta tính lần lượt từ trái sang phải.
  • Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta tính phép nhận, chia trước; tính phép cộng, trừ sau.

– Áp dụng dấu hiệu chia hết cho 2, 5:

  • Các số có chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8 thì chia hết cho 2.
  • Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.

Gợi ý đáp án:

a) 2253 + 4315 – 173 = 6395 chia hết cho 5

b) 6438 – 2325 × 2 = 1788 chia hết cho 2

c) 480 – 120 : 4 = 450 chia hết cho 2 và 5

d) 63 + 24 × 3 = 135 chia hết cho 5

Bài 5

Một lớp học có ít hơn 35 học sinh và nhiều hơn 20 học sinh. Nếu học sinh trong lớp xếp đều thành 3 hàng hoặc thành 5 hàng thì không thừa, không thiếu bạn nào. Tìm số học sinh của lớp học đó?

Phương pháp giải:

– Số học sinh trong lớp xếp đều thành 3 hàng hoặc thành 5 hàng thì không thừa, không thiếu bạn nào nên số học sinh của lớp học phải là số vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 5.

– Áp dụng dấu hiệu chia hết cho 5; 3:

  • Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.
  • Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.

Gợi ý đáp án:

Số học sinh của lớp học phải là số vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 5 và số đó phải bé hơn 35 và lớn hơn 20

Các số vừa chia hết cho 3 vừa chia hết 5 là: 0; 1; 30; 45…

Vì số cần tìm bé hơn 35 và lớn hơn 20 nên ta chọn số 30. Vậy lớp học đó có 30 học sinh.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!