Lớp 4

Toán lớp 4: Luyện tập chung trang 48

Giải Toán lớp 4: Luyện tập chung giúp các em học sinh lớp 4 xem đáp án, cùng hướng dẫn giải chi tiết 5 bài tập trong SGK Toán 4 trang 48. Qua đó, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố lại kiến thức, rèn kỹ năng giải Toán 4 thật thành thạo.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án bài Luyện tập chung của Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên, hình học. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Monica nhé:

Bạn đang xem: Toán lớp 4: Luyện tập chung trang 48

Đáp án Toán 4 trang 48

Bài 1:

a) 62754; 34607

b) 112380; 1011

Bài 2:

a) 245; 224

b) 200; 5000

Bài 3: 

a) 200; 460

b) 900; 1000

Bài 4: 360l

Bài 5: a) x = 5; b) x = 30

Hướng dẫn giải bài tập Toán 4 trang 48

Bài 1

Tính rồi thử lại:

a) 35269 + 27485

80326 – 45719

b) 48796 + 63584

10000 – 8989

Gợi ý đáp án:

a)

+) 35269 + 27485 = 62754

Thử lại: 62754 – 27485 = 35269

+) 80326 – 45719 = 34607

Thử lại: 34607 + 45719 = 80326

b)

+) 48796 + 63584 = 112380

Thử lại: 112380 – 63584 = 48796

+) 10000 – 8989 = 1011

Thử lại: 1011 + 8989 = 10000

Bài 2

Tính giá trị của biểu thức:

a) 570 – 225 – 167 + 67

168 x 2 : 6 x 4

b) 468 : 6 + 61 x 2

5625 – 5000 : (726 : 6 – 113)

Gợi ý đáp án:

a) 570 – 225 – 167 + 6

= 345 – 167 + 67

= 178 + 67

= 245

168 x 2 : 6 x 4

= 336 : 6 x 4

= 56 x 4

= 224

b) 468 : 6 + 61 x 2

= 78 + 122

= 200

5625 – 5000 : (726 : 6 – 113)

= 5625 – 5000 : (121 – 113)

= 5625 – 5000 : 8

= 5625 – 625

= 5000

Bài 3

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 98 + 3 + 97 +2

56 + 399 + 1 + 4

b) 364 + 136 + 219 + 181

178 + 277 + 123 + 422

Gợi ý đáp án:

a) 98 + 3 + 97 +2

= (98 +2) + (97 + 3)

= 100 + 100 = 200

+) 56 + 399 + 1 + 4

= (56 + 4) +( 399 + 1)

= 60 + 400 = 460

b) 364 + 136 + 219 + 181

= (364 + 136) + (219 + 181)

= 500 + 400 = 900

+) 178 + 277 + 123 + 422

= (178 + 422) + (277 + 123)

= 600 + 400 = 1000

Bài 4

Hai thùng chứa được tất cả là 600l nước. Thùng bé chứa được ít hơn thùng to 120l nước. Hỏi mỗi thùng chứa được bao nhiêu lít nước?

Gợi ý đáp án:

Số lít nước chứa trong thùng bé là:

(600 -120) : 2 = 240 (l)

Số lít nước chứa trong thùng to là:

240 + 120 = 360 (l)

Đáp số: Thùng bé: 240 l;

Thùng to: 360 l.

Bài 5

Tìm x:

a) X x 2 = 10;

b) x : 6 = 5

Gợi ý đáp án:

a) X x 2 = 10

x = 10 : 2

x = 5

b) x : 6 = 5

x = 5 x 6

x = 30

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!