Lớp 4

Toán lớp 4: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 trang 70

Giải Toán lớp 4: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 giúp các em học sinh lớp 4 tổng hợp lý thuyết quan trọng, cùng hướng dẫn giải chi tiết 4 bài tập trong SGK Toán 4 trang 70, 71. Qua đó, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố lại kiến thức, rèn kỹ năng giải Toán 4 thật thành thạo.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án bài Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 của Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên, hình học. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Toán lớp 4: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 trang 70

Đáp án Toán 4 trang 71

Bài 1: a) 374; b) 1045; c) 902

Bài 2: a) 275; b) 858

Bài 3: 352 học sinh.

Bài 4: 

Câu b) đúng;

Câu a), c), d) sai

Hướng dẫn giải bài tập Toán 4 trang 71

Bài 1

Tính nhẩm:

a) 34 × 11

b) 11 × 95

c) 82 × 11

Gợi ý đáp án:

Các em tính như sau:

a) 34 × 11 = ?

Nhẩm: 3 cộng 4 bằng 7

Viết 7 vào giữa hai chữ số của 34m được 374

Vậy 34 × 11 = 374

b) 11 × 95 = ?

Nhẩm: 9 + 5 = 14

Viết 4 vào giữa 2 chữ số của số 95 được 945

Thêm 1 vào 9 của 9 45, được 1045

Vậy 11 × 95 = 1045

c) 82 × 11 = ?

Nhẩm 8 + 2 = 10

Viết không vào giữa hai chữ số của số 82 được 802

Thêm 1 vào 8 của số 802, được 902

Vậy 82 × 11 = 902

Bài 2

Tìm x:

a) x : 11 = 25

b) x : 11 = 78

Gợi ý đáp án:

a) x : 11 = 25

x = 25 × 11

x = 275

b) x : 11 = 78

x = 78 × 11

x = 858

Chú ý: Khi tìm x nên nhân nhẩm với 11

Bài 3

Khối lớp Bốn xếp thành 17 hàng, mỗi hàng có 11 học sinh. Khối lớp Năm xếp thành 15 hàng, mỗi hàng cũng có 11 học sinh. Hỏi cả hai khối lớp có tất cả bao nhiêu học sinh?

Gợi ý đáp án:

Số học sinh của khối lớp Bốn là:

11 × 17 = 187 (học sinh)

Số học sinh của khối lớp Năm là:

11 × 15 = 165 (học sinh)

Số học sinh của cả hai khối lớp là:

187 + 165 = 352 (học sinh)

Đáp số: 352 học sinh.

Bài 4

Phòng họp A có 12 dãy ghế, mỗi dãy có 11 người ngồi. Phòng họp B có 14 dãy ghế, mỗi dãy có 9 người ngồi. Trong các câu dưới đây, câu nào đúng, câu nào sai?

Gợi ý đáp án:

Các em phải tính số người của từng phòng rồi so sánh sau đó xác định xem câu nào đúng. Chẳng hạn:

Phòng họp A có số người là: 11 × 12 = 132 (người)

Phòng họp B có số người là : 9 × 14 = 126 (người)

Phòng họp A có nhiều hơn phòng họp B số người là:

132 – 126 = 6 (người)

Vậy: Câu b) đúng

Câu a), c), d) sai

Lý thuyết Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

a) 27 x 11 = ?

Đặt tính và tính:

Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

Hai tích riêng đều bằng 27. Khi cộng hai tích riêng, ta chỉ cần cộng hai chữ số của số 27

(2 + 7 = 9) rồi viết 9 vào giữa hai chữ số của 27

Từ đó ta có cách nhẩm:

2 cộng 7 bằng 9 ;

Viết 9 vào giữa hai chữ số của 27, được 297.

b) 48 x 11 = ?

Đặt tính và tính:

Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

Ta có cách nhẩm:

4 cộng 8 bằng 12 ;

Viết 2 vào giữa hai chữ số của 48, được 428 ;

Thêm 1 vào 4 của 428, được 528.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!