Lớp 4

Toán lớp 4 Bài 8: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

Toán lớp 4 trang 26, 27, 28, 29, 30 sách Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1 giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo, xem gợi ý giải các bài tập Bài 8: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt của Chủ đề 2: Góc và đơn vị đo góc.

Giải SGK Toán 4 trang 26 → 30 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1 được biên soạn chi tiết, bám sát nội dung trong sách giáo khoa. Mỗi bài toán đều giải rất chi tiết, cụ thể giúp các em củng cố kiến thức thật tốt. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Toán lớp 4 Bài 8: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

Giải Toán 4 Kết nối tri thức Tập 1 trang 26, 27 – Hoạt động

Bài 1

Tìm các góc nhọn, góc tù, góc bẹt trong các góc sau:

Bài 1

Lời giải:

– Các góc nhọn là:

  • Góc nhọn đỉnh O, cạnh OM, ON
  • Góc nhọn đỉnh D, cạnh DU, DV.

– Các góc tù là:

  • Góc tù đỉnh B, cạnh BP, BQ
  • Góc tù đỉnh A, cạnh AG, AH.

– Góc bẹt là: Góc bẹt đỉnh E, cạnh EX, EY.

Bài 2

Việt có hai cái kéo như hình dưới đây:

Bài 2

Hình cái kéo nào có hai lưỡi kéo tạo thành góc tù? Hình cái kéo nào có hai lưỡi kéo tạo thành góc nhọn?

Lời giải:

Hình cái kéo màu đỏ có hai lưỡi kéo tạo thành góc tù.

Hình cái kéo màu xanh có hai lưỡi kéo tạo thành góc nhọn.

Bài 3

Bạn An chọn một trong ba miếng bánh 1, 2, 3 như hình vẽ, biết rằng:

• Miếng bánh mà An chọn không phải là miếng bé nhất.

• Góc đỉnh O ở hình miếng bánh mà An chọn không là góc bẹt.

Hãy tìm miếng bánh mà bạn An đã chọn.

Bài 3

Lời giải:

Quan sát ta thấy:

  • Miếng bánh 1 là miếng bánh bé nhất.
  • Miếng bánh 3 có góc đỉnh O là góc bẹt.

Vậy miếng bánh bạn An đã chọn là miếng 2.

Giải Toán 4 Kết nối tri thức Tập 1 trang 27, 28 – Luyện tập

Bài 1

Tìm các góc nhọn, góc tù, góc bẹt trong các góc sau:

Bài 1

Lời giải:

– Các góc nhọn là:

  • Góc nhọn đỉnh I, cạnh IE, IH
  • Góc nhọn đỉnh I, cạnh IP, IR.

– Các góc tù là:

  • Góc tù đỉnh O, cạnh OD, OC
  • Góc tù đỉnh I, cạnh IK, IL.

– Góc bẹt là: Góc bẹt đỉnh V, cạnh VX, VU.

Bài 2

Mỗi chiếc quạt xoè ra tạo thành một góc. Bạn Nga đếm số góc nhọn, góc vuông, góc tù và góc bẹt rồi tạo một biểu đồ như hình vẽ. Nhưng bạn ấy bị nhằm một cột, hỏi cột đó là cột nào?

Bài 2

Lời giải:

Ta thấy có 2 góc nhọn, 1 góc vuông, 3 góc tù và 3 góc bẹt.

Vậy bạn Nga nhầm cột góc vuông.

Bài 3

Con nhện bò theo một trong hai đường đi màu đỏ hoặc màu xanh để về tổ (như hình vẽ).

Bài 3

a) Tìm đường đi cho nhện, biết rằng đường đi này có ít nhất một góc tù.

b) Dùng thước đo góc để xác định số đo của góc đỉnh O; cạnh OM, ON.

Lời giải:

a) Quan sát hình ta thấy, đường màu xanh có 2 góc tù. Vậy con nhện bò theo đường màu xanh để về tổ.

b) Góc đỉnh O; cạnh ON, cạnh OM bằng 120o.

Bài 4

a) Quan sát các mặt đồng hồ dưới đây rồi cho biết lúc mấy giờ thì kim giờ và kim phút tạo thành góc nhọn, góc tù, góc bẹt, góc vuông.

Bài 4

b) Em hãy tìm một thời điểm khác mà khi đó kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành góc vuông.

Lời giải:

a) Lúc 2 giờ thì kim kim giờ và kim phút tạo thành góc nhọn;

Lúc 4 giờ thì kim giờ và kim phút tạo thành góc tù;

Lúc 6 giờ thì kim giờ và kim phút tạo thành góc bẹt;

Lúc 9 giờ thì kim giờ và kim phút tạo thành góc vuông.

b) Ví dụ:

– Lúc 3 giờ thì kim giờ và kim phút tạo thành góc vuông.

– Lúc 6 giờ 15 phút thì kim giờ và kim phút tạo thành góc vuông.

Bài 5

Có một bánh xe bằng gỗ đã hỏng (như hình vẽ). Con mọt gỗ đang gặm một trong hai cái nan xe màu đỏ. Biết nan xe đó và một nan xe màu xanh tạo thành một góc tù. Tìm nan xe mà con mọt gỗ đang gặm.

Bài 5

Lời giải:

Ta thấy, nan màu xanh và nan B màu đỏ tạo thành một góc tù.

Vậy nan xe mà con mọt gỗ đang gặm là nan B.

Giải Toán 4 Kết nối tri thức Tập 1 trang 29 – Luyện tập

Bài 1

Hãy tìm 1 góc tù, 1 góc nhọn và 1 góc bẹt trong hình dưới đây:

Bài 1

Bài 2

Số?

Hình bên có ….. góc nhọn, ….. góc vuông, ….. góc tù.

Bài 2

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!