Lớp 4

Toán lớp 4 Bài 34: Ôn tập phép cộng, phép trừ

Toán lớp 4 trang 118, 119, 120 sách Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1 giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo, xem gợi ý giải các bài tập Bài 34: Ôn tập phép cộng, phép trừ của Chủ đề 7: Ôn tập học kì 1.

Giải SGK Toán 4 trang 118 → 120 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1 được biên soạn chi tiết, bám sát nội dung trong sách giáo khoa. Mỗi bài toán đều giải rất chi tiết, cụ thể giúp các em củng cố kiến thức thật tốt. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Toán lớp 4 Bài 34: Ôn tập phép cộng, phép trừ

Giải Toán 4 Kết nối tri thức Tập 1 trang 118 – Luyện tập

Bài 1

Tính nhẩm

a) 70 000 + 60 000

160 000 – 90 000

500 000 + 700 000

b) 90 000 + 50 000 – 80 000

150 000 – 70 000 + 40 000

800 000 + 700 000 – 900 000

Lời giải:

a) 70 000 + 60 000 = 130 000

160 000 – 90 000 = 70 000

500 000 + 700 000 = 1 200 000

b) 90 000 + 50 000 – 80 000 = 60 000

150 000 – 70 000 + 40 000 = 120 000

800 000 + 700 000 – 900 000 = 600 000

Bài 2

Đặt tính rồi tính.

9 658 + 6 290

56 204 + 74 539

14 709 – 5 234

159 570 – 81 625

Lời giải:

Bài 2

Bài 3

Biểu thức nào dưới đây có giá trị lớn nhất, biểu thức nào dưới đây có giá trị bé nhất?

A. 90 000 + 30 000 + 5 473

B. 387 568 – (200 000 – 40 000)

C. 456 250 + 200 000 – 500 000

D. 210 000 – 90 000 + 4 975

Lời giải:

A. 90 000 + 30 000 + 5 473 = 120 000 + 5 473 = 125 473

B. 387 568 – (200 000 – 40 000) = 387 568 – 160 000 = 227 568

C. 456 250 + 200 000 + 500 000 = 656 250 + 500 000 = 1 156 250

D. 210 000 – 90 000 + 4 975 = 120 000 + 4 975 = 124 975

Ta có: 124 975 < 125 473 < 227 568 < 1 156 250.

Vậy biểu thức C có giá trị lớn nhất, biểu thức D có giá trị bé nhất.

Bài 4

Bố mua cho Nam một bộ quần áo đồng phục, đôi giày và đôi tất hết tất cả 314 000 đồng. Trong đó, tổng số tiền của bộ quần áo đồng phục và đôi giày là 306 000 đồng. Tính giá tiền của mỗi loại, biết rằng giá tiền của đôi giày nhiều hơn giá tiền của đôi tất là 107 000 đồng.

Lời giải:

Giá tiền của đôi tất là:

314 000 – 306 000 = 8 000 (đồng)

Số tiền đôi giày là:

8 000 + 107 000 = 115 000 (đồng)

Số tiền bộ đồng phục là:

314 000 – 115 000 – 8 000 = 191 000 (đồng)

Đáp số: tất: 8 000 đồng; giày: 115 000 đồng; đồng phục: 191 000 đồng

Giải Toán 4 Kết nối tri thức Tập 1 trang 119 – Luyện tập

Bài 1

Tính nhẩm

a) 8 000 000 + 4 000 000

60 000 000 + 50 000 000

15 000 000 – 9 000 000

140 000 000 – 80 000 000

b) 6 000 000 + 9 000 000 – 7 000 000

130 000 000 – 60 000 000 + 50 000 000

Lời giải:

a) 8 000 000 + 4 000 000 = 12 000 000

60 000 000 + 50 000 000 = 110 000 000

15 000 000 – 9 000 000 = 6 000 000

140 000 000 – 80 000 000 = 60 000 000

b) 6 000 000 + 9 000 000 – 7 000 000 = 15 000 000 – 7 000 000 = 8 000 000

130 000 000 – 60 000 000 + 50 000 000 = 70 000 000 + 50 000 000 = 120 000 000

Bài 2

Đặt tính rồi tính.

370 528 + 85 706

435 290 + 208 651

251 749 – 6 052

694 851 – 365 470

Lời giải:

Bài 2

Bài 3

Hình dưới đây cho biết giá tiền của một số món đồ.

Bài 3

a) Mai mua một đôi dép và một hộp đồ chơi xếp hình, Mai đưa cho cô bán hàng tờ tiền 200 000 đồng. Hỏi cô bán hàng trả lại Mai bao nhiêu tiền?

b) Chọn câu trả lời đúng.

Với tờ tiền 200 000 đồng. Mai đủ tiền mua được ba món đồ nào dưới đây?

A. Cái mũ, đôi dép, hộp đồ chơi xếp hình.
B. Cái mũ, đôi dép, gấu bông.
C. Cái mũ, hộp đồ chơi xếp hình, gấu bông.
D. Đôi dép, hộp đồ chơi xếp hình, gấu bông.

Lời giải:

a) Số tiền cô bán hàng trả lại Mai là:

200 000 – (70 000 + 125 000) = 5 000 (đồng)

Đáp số: 5 000 đồng

b) Đáp án: B

Bài 4

Tính bằng cách thuận tiện.

16 370 + 6 090 + 2 530 + 4 010

Lời giải:

16 370 + 6 090 + 2 530 + 4 010

= (16 370 + 2 530) + (2 090 + 4 010)

= 19 900 + 6 100

= 26 000

Giải Toán 4 Kết nối tri thức Tập 1 trang 120 – Luyện tập

Bài 1

Đặt tính rồi tính.

245 489 + 32 601

760 802 + 239 059

566 345 – 7 123

800 693 – 750 148

Bài 2

Đ, S?

a) 80 000 + 40 000 = 100 000..?..

b) 175 000 – 25 000 = 50 000..?..

c) 9 000 000 + 3 000 000 – 2 000 000 = 10 000 000..?..

Bài 3

Tuyến đường sắt Hà Nội – Đà Nẵng (qua Đồng Hới) dài 791 km. Tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Hới dài hơn tuyến đường sắt Đồng Hới – Đà Nẵng 253 km. Tính độ dài tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Hới và Đồng Hới – Đà Nẵng.

Bài 3

Bài 4

>, <, =.

a) 135 900 – (200 900 – 80 500) …?.. 6 000 – 4 500 + 14 000

b) 34 785 + 20 300 – 2 785 ..?.. 20 350 + 18 127 + 8 450

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!