Lớp 4

Toán lớp 4 Bài 17: Yến, tạ, tấn

Toán lớp 4 trang 56, 57, 58, 59 sách Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1 giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo, xem gợi ý giải các bài tập Bài 17: Yến, tạ, tấn của Chủ đề 4: Một số đơn vị đo đại lượng.

Giải SGK Toán 4 trang 56 → 59 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1 được biên soạn chi tiết, bám sát nội dung trong sách giáo khoa. Mỗi bài toán đều giải rất chi tiết, cụ thể giúp các em củng cố kiến thức thật tốt. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Toán lớp 4 Bài 17: Yến, tạ, tấn

Giải Toán 4 Kết nối tri thức Tập 1 trang 56, 57 – Hoạt động

Bài 1

Chọn số cân nặng thích hợp với mỗi con vật.

Bài 1

Lời giải:

Bài 1

Bài 2

Số?

a) 2 yến = ..?.. kg

20 kg = ..?.. yến

b) 3 tạ = ..?.. kg

300 kg = ..?.. tạ

4 tạ = ..?.. yến

40 yến = ..?.. tạ

c) 2 tấn = ..?.. kg

2 000 kg = ..?.. tấn

3 tấn = ..?.. tạ

30 tạ = ..?.. tấn

Lời giải:

a) 2 yến = 20 kg

20 kg = 2 yến

b) 3 tạ = .300 kg

300 kg = 3 tạ

4 tạ = 40 yến

40 yến = 4 tạ

c) 2 tấn = 2 000 kg

2 000 kg = 2 tấn

3 tấn = 30 tạ

30 tạ = 3 tấn

Bài 3

a) 45 tấn – 18 tấn

b) 17 tạ + 36 tạ

c) 25 yến × 4

d) 138 tấn : 3

Lời giải:

a) 45 tấn – 18 tấn = 27 tấn

b) 17 tạ + 36 tạ = 53 tạ

c) 25 yến × 4 = 100 yến

d) 138 tấn : 3 = 46 tấn

Bài 4

Chọn câu trả lời đúng.

Có một con voi vừa chào đời ở vườn quốc gia. Bằng cách làm trong đến hàng chục, người quản lí nói voi con nặng khoảng 120 kg. Vậy trên thực tế, số đo nào dưới đây có thể là số đo cân nặng của voi con?

A. 1 tạ 3 yến
B. 1 tạ 17 kg
C. 1 tạ 2 kg
D. 1 tạ 9 kg

Đáp án: B

Giải Toán 4 Kết nối tri thức Tập 1 trang 57, 58 – Luyện tập

Bài 1

Dựa vào thông tin và hình vẽ dưới đây, hãy xác định cân nặng của mỗi con vật. Biết rằng cân nặng của ba con vật đó là: 1 300 kg, 1 tấn và 2 tấn.

Bài 1

Lời giải:

Tê giác nặng hơn hươu cao cổ, Bò rừng nhẹ hơn hươu cao cổ nên trong ba con vật trên, Tê giác nặng nhất và bò rừng nhẹ nhất.

Vậy Tê giác nặng 2 tấn, Bò rừng nặng 1 tấn, Hươu cao cổ nặng 1 300 kg.

Bài 2

Số?

a) 4 yến 5 kg = ..?.. kg

b) 5 tạ 5 kg = ..?.. kg

c) 6 tấn 40 kg = ..?.. kg

d) 3 tạ 2 yến = ..?.. yến

e) 5 tấn 2 tạ = ..?.. tạ

g) 4 tấn 50 yến = ..?.. yến

Lời giải:

a) 4 yến 5 kg = 45 kg

b) 5 tạ 5 kg = 505 kg

c) 6 tấn 40 kg = 6 040 kg

d) 3 tạ 2 yến = 32 yến

e) 5 tấn 2 tạ = 52 tạ

g) 4 tấn 50 yến = 450 yến

Bài 3

Chọn câu trả lời đúng.

Bài 3

Rô – bốt chọn một trong ba ô cửa.

Sau mỗi ô cửa là một trong ba con vật: con dê trắng cân nặng 6 yến, con dê đen cân nặng 30 kg, con bò cân nặng 2 tạ.

Trong các câu dưới đây, câu nào đúng?

A. Phía sau cánh cửa mà Rô-bốt chọn chắc chắn có con bò cân nặng 20 kg.
B. Phía sau cánh cửa mà Rô-bốt chọn có thể có một con dê đen cân nặng 3 tạ.
C. Phía sau cánh cửa mà Rô-bốt chọn có thể có một con dê trắng cân nặng 60 kg.

Đáp án: C

Bài 4

Một chiếc xe chở được nhiều nhất 7 tạ hàng hoá. Biết trên xe đã có 300 kg na bở. Người ta muốn xếp thêm những thùng na dai lên xe, mỗi thùng cân nặng 5 kg. Hỏi trên chiếc xe đó có thể chở được thêm 90 thùng na dai hay không?

Lời giải:

90 thùng na dai cân nặng là:

90 × 5 = 450 (kg)

Khi đó tổng khối lượng na dai và na bở cân nặng là:

300 + 450 = 750 (kg)

Đổi: 7 tạ = 700 kg, do 750 kg > 700 kg nên trên chiếc xe đó không thể chở thêm được 90 thùng na dai.

Giải Toán 4 Kết nối tri thức Tập 1 trang 59 – Luyện tập

Bài 1

Số?

Biết tổng số cân nặng của chim cánh cụt bố và chim cánh cụt mẹ là 80 kg. Tổng cân nặng của chim cánh cụt bố, chim cánh cụt mẹ và chim cánh cụt con là 1 tạ.

Vậy cân nặng của chim cánh cụt con là .?. kg.

Lời giải:

Đổi 1 tạ = 100 kg

Cân nặng của chim cánh cụt con là:

100 – 80 = 20 (kg)

Vậy số cần điền vào chỗ chấm là 20.

Bài 2

Tính

a) 124 tấn + 76 tấn

b) 365 yến – 199 yến

c) 20 tấn × 5

d) 2 400 tạ : 8

Bài 3

Có 7 cây cầu như hình vẽ. Biết voi coi cân nặng 150 kg. Voi con không được đi qua cây cầu ghi số đo bé hơn cân nặng của nó. Hỏi voi con phải đi quan những cây cầu nào để đi từ bờ bên này sang bờ bên kia?

Bài 3

Bài 4

Có ba người cần vượt qua sông bằng một chiếc thuyền nhỏ. Thuyền chỉ chở được tối qua 1 tạ. Biết cân nặng của từng người là 52 kg, 50 kg và 45 kg. Hỏi ba người đó cần làm như thế nào để vượt qua sông?

Bài 4

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!