Lớp 4

Toán lớp 4 Bài 14: So sánh các số có nhiều chữ số

Toán lớp 4 trang 47, 48, 49 sách Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1 giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo, xem gợi ý giải các bài tập Bài 14: So sánh các số có nhiều chữ số của Chủ đề 3: Số có nhiều chữ số.

Giải SGK Toán 4 trang 47, 48, 49 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1 được biên soạn chi tiết, bám sát nội dung trong sách giáo khoa. Mỗi bài toán đều giải rất chi tiết, cụ thể giúp các em củng cố kiến thức thật tốt. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Toán lớp 4 Bài 14: So sánh các số có nhiều chữ số

Giải Toán 4 Kết nối tri thức Tập 1 trang 47, 48 – Hoạt động

Bài 1

>, <, =

Bài 1

Lời giải:

Bài 1

Bài 2

So sánh giá tiền hai căn nhà của bác Ba và chú Sáu

Bài 3

Lời giải:

– Ta thấy: 950 000 000 < 1 000 000 000

(do số 950 000 000 có 9 chữ số, số 1 000 000 000 có 10 chữ số)

Vậy: Giá tiền căn nhà của bác Ba ít hơn giá tiền căn nhà của chú Sáu.

Bài 3

Việt nói rằng: “Hai số 37 003 847 và 23 938 399 có cùng số chữ số. Chữ số tận cùng của số 23 938 399 là 9. Chữ số tận cùng của số 37 003 847 là 7.

Mà 9 lớn hơn 7 nên 23 938 399 lớn hơn 37 003 847”.

Hỏi Việt đã nói sai ở đâu?

Lời giải:

Việt nói sai ở chỗ “Mà 9 lớn hơn 7 nên 23 938 399 lớn hơn 37 003 847”. Ta cần so sánh các chữ số theo hàng và theo thứ tự từ trái sang phải.

Sửa: 23 938 399 < 37 003 847 (do 2 < 3)

Giải Toán 4 Kết nối tri thức Tập 1 trang 48, 49 – Luyện tập

Bài 1

Số lượng gia súc ở Việt Nam (theo Niên giám thống kê năm 2020) được thể hiện ở bảng sau:

Loại

Trâu

Lợn

Số lượng (con)

2 332 800

6 230 500

22 027 900

Trong ba loại gia súc trên, loại gia súc nào được nuôi ở Việt Nam:

a) Nhiều nhất?

b) Ít nhất?

Lời giải:

Trong ba loại gia súc trên, loại gia súc được nuôi ở Việt Nam:

a) Nhiều nhất là: Lợn

b) Ít nhất là: Trâu

(vì 2 332 800 < 6 230 500 < 22 027 900)

Bài 2

Chọn câu trả lời đúng

Bài 2

Sắp xếp các số ghi trên đầu tàu và toa tàu theo thứ tự từ lớn đến bé được đoàn tàu nào dưới đây?

Bài 2

Lời giải:

Đáp án đúng là: B

So sánh các số: 1 000 000 000 > 380 999 999 > 380 000 982 > 99 999 999

Vậy đoàn tàu B có đầu tàu và toa tàu được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn.

Bài 3

Rô-bốt có 9 tấm thẻ như sau:

Bài 3

Từ các tấm thẻ trên:

a) Hãy lập số lớn nhất có chín chữ số.

b) Hãy lập số bé nhất có chín chữ số.

Bài 4

Xếp 12 chiếc vòng như hình dưới đây, Rô-bốt lập được số 312 211 011. Với 12 chiếc vòng, em lập được số lớn nhất là số nào?

Bài 4

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!