Lớp 4

Toán lớp 4 Bài 13: Làm tròn số đến hàng trăm nghìn

Toán lớp 4 trang 45, 46 sách Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1 giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo, xem gợi ý giải các bài tập Bài 13: Làm tròn số đến hàng trăm nghìn của Chủ đề 3: Số có nhiều chữ số.

Giải SGK Toán 4 trang 45, 46 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1 được biên soạn chi tiết, bám sát nội dung trong sách giáo khoa. Mỗi bài toán đều giải rất chi tiết, cụ thể giúp các em củng cố kiến thức thật tốt. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Toán lớp 4 Bài 13: Làm tròn số đến hàng trăm nghìn

Giải Toán 4 Kết nối tri thức Tập 1 trang 45, 46 – Hoạt động

Bài 1

Làm tròn các mặt hàng sau đến hàng trăm nghìn.

Bài 1

Lời giải:

– Giá tiền của xe máy khoảng 18 500 000 đồng (số 18 490 000 có chữ số hàng chục nghìn là 9, do 9 > 5 nên ta làm tròn lên thành số 18 500 000)

– Giá tiền của xe đạp khoảng 2 100 000 đồng (số 2 125 000 có chữ số hàng chục nghìn là 2, do 2 < 5 nên ta làm tròn xuống thành số 2 100 000)

– Giá tiền của điện thoại khoảng 2 900 000 đồng (số 2 890 000 có chữ số hàng chục nghìn là 9, do 9 > 5 nên ta làm tròn lên thành số 2 900 000)

Bài 2

a) Chữ số 5 ở mỗi số sau thuộc hàng nào, lớp nào?

189 835 388 5 122 381 531 278 000

b) Hãy làm tròn các số trên đến hàng chục nghìn.

Lời giải:

a) Chữ số 5 ở mỗi số sau thuộc hàng, lớp sau:

  • Chữ số 5 trong số 189 835 388 thuộc hàng nghìn, lớp nghìn
  • Chữ số 5 trong số 5 122 381 thuộc hàng triệu, lớp triệu
  • Chữ số 5 trong số 531 278 000 thuộc hàng trăm triệu, lớp triệu

b) Làm tròn các số trên đến hàng chục nghìn:

  • Số 189 835 388 làm tròn đến hàng chục nghìn được số 189 840 000
  • Số 5 122 381 làm tròn đến hàng chục nghìn được số 5 120 000
  • Số 531 278 000 làm tròn đến hàng chục nghìn được số 531 280 000.

Bài 3

Bảng số liệu dưới đây cho biết số xe máy bán ra mỗi năm từ năm 2016 tới năm 2019 của một công ty. Làm tròn số xe máy bán ra mỗi năm đến hàng trăm nghìn.

Năm 2016 2017 2018 2019
Số lượng 3 121 023 3 272 353 3 386 097 3 254 964

Lời giải:

Năm 2016 2017 2018 2019
Số lượng 3 121 023 3 272 353 3 386 097 3 254 964
Làm tròn đến hàng trăm nghìn 3 100 000 3 300 000 3 400 000 3 300 000

Giải Toán 4 Kết nối tri thức Tập 1 trang 46 – Luyện tập

Bài 1

Làm tròn số dân (theo Niên giám thống kê năm 2020) của mỗi tỉnh dưới đây đến hàng trăm nghìn.

Bài 1

Bài 2

Chọn câu trả lời đúng

Số nào dưới đây làm tròn đến chữ số hàng trăm nghìn thì được hai trăm nghìn?

A. 149 000
B. 190 001
C. 250 001
D. 284 910

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!