Lớp 3

Toán 3: Ôn tập các số trong phạm vi 1000

Giải Toán lớp 3 trang 86, 87, 88 sách Chân trời sáng tạo tập 1 giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, xem gợi ý giải phần Luyện tập của bài Ôn tập các số trong phạm vi 1000 – Ôn tập học kì 1.

Giải SGK Toán 3 trang 86, 87, 88 Chân trời sáng tạo tập 1 được biên soạn chi tiết, bám sát nội dung trong sách giáo khoa, giúp các em củng cố kiến thức thật tốt. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Giải Luyện tập Toán 3 Chân trời sáng tạo trang 86, 87, 88 – Tập 1

Bài 1

a) Đọc số: 275; 609; 584; 930.

Bạn đang xem: Toán 3: Ôn tập các số trong phạm vi 1000

b) Viết số:

 • Bốn trăm bảy mươi mốt
 • Tám trăm linh một
 • Sáu mươi lăm
 • Một nghìn

c) Viết các số 748; 805; 160 thành tổng các trăm, chục, đơn vị.

Gợi ý đáp án:

a) Đọc số:

 • 275: hai trăm bảy mươi lăm.
 • 609: sáu trăm linh chín.
 • 121: một trăm hai mươi mốt.
 • 584: năm trăm tám mươi tư.
 • 930: chín trăm ba mươi.

b) Viết số:

 • Bốn trăm bảy mươi mốt: 471
 • Tám trăm linh một: 801
 • Sáu mươi lăm: 65
 • Một nghìn: 1000

c) Viết thành tổng các trăm, chục, đơn vị

 • 748 = 700 + 40 +8
 • 805 = 800 + 5
 • 160 = 100 + 60

Bài 2

a) >, <, =

574 ..?.. 702 465 ..?.. 461 683 ..?.. 600 + 80 + 3

236 ..?.. 98 157 ..?.. 170 1000 ..?.. 900 + 90 + 9

b) Sắp xếp các số 401, 325, 329, 87 theo thứ tự từ bé đến lớn.

c) Tìm số lớn nhất, tìm số bé nhất trong các số 725, 275, 257, 752.

Gợi ý đáp án:

a) 574 < 702 465 > 461 683 = 600 + 80 + 3

236 > 98 157 < 170 1000 > 900 + 90 + 9

b) Sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn: 87< 325 < 329 < 401.

c) Số lớn nhất: 752, số bé nhất: 257.

Bài 3

Đã tô màu frac{1}{2} của hình nào?

Bài 3

Gợi ý đáp án:

Hình C.

Bài 4

a) Làm tròn số đến hàng chục.

 • Làm tròn số 17 đến hàng chục thì được số ..?..
 • Làm trong số 435 đến hàng chục thì được số ..?..
 • Làm tròn số 384 đến hàng chục thì được số ..?..

b) Làm tròn số đến hàng trăm.

 • Làm tròn số 854 đến hàng tram thì được số ..?..
 • Làm tròn số 947 đến hàng tram thì được số ..?..
 • Làm tròn số 370 đến hàng tram thì được số ..?..

Gợi ý đáp án:

a)

 • Làm tròn số 17 đến hàng chục thì được số 20.
 • Làm trong số 435 đến hàng chục thì được số 440.
 • Làm tròn số 384 đến hàng chục thì được số 390.

b)

 • Làm tròn số 854 đến hàng tram thì được số 900.
 • Làm tròn số 947 đến hàng tram thì được số 900
 • Làm tròn số 370 đến hàng tram thì được số 400.

Bài 5

Số?

a) 387 gồm ? trăm, ? chục và ? đơn vị.

b) Số liền sau của 799 là: ?

c) Số tròn chục lớn hơn 25 nhưng bé hơn 35 là: ?

d) Số có hai chữ số, làm tròn đến hàng chục thì được số 30 là: ?

Gợi ý đáp án:

a) 387 gồm 3 trăm, 8 chục và 7 đơn vị.

b) Số liền sau của 799 là: 800

c) Số tròn chục lớn hơn 25 nhưng bé hơn 35 là: 30.

d) Số có hai chữ số, làm tròn đến hàng chục thì được số 30 là:

+) Các số có hai chữ số có hàng chục là 2 (để làm tròn đến hàng chục được số 30 thì hàng đơn vị lớn hơn hoặc bằng 5), ta được các số: 25, 26, 27, 28, 29

+) Các số có hai chữ số có hàng chục là 3 (để làm tròn đến hàng chục được số 30 thì hàng đơn vị nhỏ hơn 5), ta được các số: 30, 31, 32, 33, 34

Bài 6

Hình sau có bao nhiêu mảnh ghép?

Bài 6

Ước lượng: Có khoảng ..?.. mảnh ghép.

Đếm: Có ? mảnh ghép.

Gợi ý đáp án:

Ước lượng: Có 6 hàng, mỗi hàng có khoảng 10 mảnh ghép.

Có khoảng 60 mảnh ghép.

Đếm: Có 61 mảnh ghép.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!