Lớp 3

Toán 3: Ôn tập các số trong phạm vi 100 000

Giải Toán 3: Ôn tập các số trong phạm vi 100 000 giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, xem gợi ý giải phần  Luyện tập trong SGK Toán 3 Chân trời sáng tạo tập 2 trang 78, 79 chủ đề Ôn tập cuối năm.

Giải SGK Toán 3 trang 78, 79 Chân trời sáng tạo tập 2 được biên soạn chi tiết, bám sát nội dung trong sách giáo khoa, giúp các em củng cố kiến thức thật tốt. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình mới. Mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Giải Luyện tập Toán 3 Chân trời sáng tạo trang 78, 79 – Tập 2

Bài 1

Thực hiện các yêu cầu sau:

Bạn đang xem: Toán 3: Ôn tập các số trong phạm vi 100 000

a) Đọc số: 68 754, 90 157, 16 081, 2 023, 495

b) Viết số:

  • Bảy mươi nghìn sáu trăm ba mươi tám.
  • Chín trăm linh năm.
  • Sáu nghìn hai trăm bảy mươi.
  • Một trăm nghìn.

c) Viết các số 741, 2 084, 54 692 thành tổng (theo mẫu).

Mẫu: 36 907 = 30000 + 6000 + 900 + 7.

Lời giải:

a) 68 754: Sáu mươi tám nghìn bảy trăm năm mươi tư.

90 157: Chín mươi nghìn một trăm năm mươi bảy.

16 081: Mười sáu nghìn không trăm tám mươi mốt.

2 023: Hai nghìn không trăm hai mươi ba.

495: Bốn trăm chín mươi lăm.

b) Viết số:

  • Bảy mươi nghìn sáu trăm ba mươi tám: 70 638.
  • Chín trăm linh năm: 905.
  • Sáu nghìn hai trăm bảy mươi: 6 270.
  • Một trăm nghìn: 100 000

c) 741 = 700 + 40 +1

2 084 = 2 000 + 80 + 4

54 692 = 50 000 + 4 000 + 600 + 90 + 2

Bài 2

Số?

Bài 2

Lời giải:

Bài 2

Bài 3

Câu nào đúng, câu nào sai?

a) Số 91171 đọc là chín mươi mốt nghìn một trăm bảy mươi mốt.

b) Số tám nghìn không trăm năm mươi tư viết là 80504.

c) Số gồm 3 chục nghìn và 3 chục viết là 3030.

d) 2050 = 2000 + 50.

Lời giải:

a) Đúng

b) Sai (Số tám nghìn không trăm năm mươi tư viết là 8054)

c) Sai (Số gồm 3 chục nghìn và 3 chục viết là 30 030)

d) Đúng

Bài 4

Tìm số phù hợp với mỗi tổng.

Bài 4

Lời giải:

Bài 4

Bài 5

Chọn ý trả lời đúng.

a) Số liền trước của số 10 000 là:

A. 99 999
B. 9 999
C. 10 001

b) Số 20 760 là:

A. số tròn chục nghìn
B. số tròn nghìn
C. số tròn chục

c) Làm tròn số 45 279 đến hàng chục nghìn thì được số:

A . 40 000
B. 45 000
C. 50 000

d) Số lớn nhất có năm chữ số là:

A. 10 000
B. 99 999
C. 100 000

Lời giải:

a) B

b) A

c) C

d) B

Bài 6

Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn.

54726; 9895; 56034; 54717.

Lời giải:

Sắp xếp: 9 895; 54 717; 54 726; 56 034

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!