Lớp 3

Toán 3: Làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn

Giải Toán lớp 3 trang 30, 31, 32, 33 sách Cánh diều tập 2 giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, xem gợi ý giải các bài tập của bài Làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn của chủ đề 3: Các số trong phạm vi 100 000.

Giải SGK Toán 3 trang 30, 31, 32, 33 Cánh diều tập 2 được biên soạn chi tiết, bám sát nội dung trong sách giáo khoa giúp các em củng cố kiến thức thật tốt. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Giải bài tập Luyện tập, thực hành Toán lớp 3 Cánh diều trang 31, 32, 33 tập 2

Bài 1

Làm tròn các số sau đến hàng nghìn:

Bạn đang xem: Toán 3: Làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn

Bài 1

Đáp án:

Quan sát tia số, em xác định mỗi số đã cho gần với số tròn nghìn nào hơn rồi kết luận. Trong trường hợp chữ số hàng trăm là 5 thì ta làm tròn tiến.

a) Ta thấy: Số 3 400 gần với số 3 000 hơn số 4 000.

Vậy khi làm tròn số 3 400 đến hàng nghìn, ta được số 3 000.

b) Ta thấy: Số 8 900 gần với số 9 000 hơn số 8 000.

Vậy: Khi làm tròn số 8 900 đến hàng nghìn, ta được số 9 000.

c) Ta thấy: Số 3 500 cách đều hai số 3 000 và 4 000.

Vậy theo quy ước: Khi làm tròn số 3 500 đến hàng nghìn, ta được số 4 000.

Bài 2

Làm tròn các số sau đến hàng chục nghìn (theo mẫu):

Bài 2

a) Số 42 000:

Bài 2

b) Số 87 000:

Bài 2

c) Số 75 000:

Bài 2

Đáp án:

a) Ta thấy: Số 42 000 gần với số 40 000 hơn số 50 000.

Vậy khi làm tròn số 42 000 đến hàng chục nghìn, ta làm tròn lùi thành số 40 000.

b) Ta thấy: Số 87 000 gần với số 90 000 hơn số 80 000.

Vậy khi làm tròn số 87 000 đến hàng chục nghìn, ta làm tròn tiến thành số 90 000.

c) Ta thấy: Số 75 000 cách đều hai số 70 000 và 80 000.

Vậy theo quy ước: Khi làm tròn số 75 000 đến hàng chục nghìn, ta làm tròn tiến thành số 80 000.

Bài 3

Thực hiện các yêu cầu sau:

Bài 3

Đáp án:

Em cần xác định số 1 234 gần với số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn nào hơn rồi mới kết luận.

a) Vì số 1 234 gần với số 1 230 hơn số 1 240.

Vậy làm tròn số 1 234 đến hàng chục, ta làm tròn lùi thành số 1230.

b) Vì số 1 234 gần với số 1 200 hơn số 1 300.

Vậy làm tròn số 1 234 đến hàng trăm, ta làm tròn lùi thành số 1 200.

c) Vì số 1 234 gần với số 1 000 hơn số 2 000.

Vậy làm tròn số 1 234 đến hàng nghìn, ta làm tròn lùi thành số 1 000.

Bài 4

Chọn chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Làm tròn số 5 490 đến hàng nghìn ta được:

A. 6 000.

B. 5 500.

C. 5 000.

D. 5 400.

b) Làm tròn số 9 628 đến hàng trăm ta được:

A. 9 630.

B. 9 620.

C. 9 700.

D. 9 600.

Đáp án:

Em xác định số đã cho gắn liền với số tròn trăm, tròn nghìn nào hơn rồi kết luận.

a) Đáp án đúng là: C

Ta thấy số 5 490 gần với số 5 000 hơn số 6 000.

Vậy làm tròn số 5 490 đến hàng nghìn ta làm tròn lùi thành số 5 000.

b) Đáp án đúng là: D

Ta thấy số 9 628 gần với số 9 600 hơn số 9 700.

Vậy làm tròn số 9 628 đến hàng trăm ta làm tròn lùi thành số 9 600.

Bài 5

Quan sát bảng sau rồi nói (theo mẫu):

Bài 5

Đáp án:

Em quan sát thông tin trong bảng rồi làm tròn độ dài mỗi quãng đường trên đến hàng chục.

a) Quãng đường từ Hà Nội đến Lạng Sơn dài khoảng 150 km. (vì số 154 gần với số 150 hơn số 160 nên khi làm tròn số 154 đến hàng chục, ta làm tròn lùi thành số 150).

b) Quãng đường từ Hà Nội đến Hà Nam dài khoảng 60 km. (vì số 63 gần với số 60 hơn số 70 nên khi làm tròn số 63 đến hàng chục, ta làm tròn lùi thành số 60).

c) Quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Long An dài khoảng 50 km. (vì số 47 gần với số 50 hơn số 40)

d) Quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến An Giang dài khoảng 240 km. (vì số 244 gần với số 240 hơn số 250)

e) Quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Kiên Giang dài khoảng 250 km. (vì số 248 gần với số 250 hơn số 240)

Giải bài tập Vận dụng Toán lớp 3 Cánh diều trang 33 tập 2

Bài 6

Hiện nay, Việt Nam đã có những chuyến bay thẳng từ Thủ đô Hà Nội đến nhiều thủ đô của các quốc gia khác.

Để bay thẳng từ Thủ đô Hà Nội đến Thủ đô Pa-ri của nước Pháp, máy bay phải vượt qua quãng đường dài khoảng 9 190 km. Em hãy làm tròn độ dài quãng đường này đến hàng nghìn.

Bài 6

Đáp án:

Ta thấy số 9 190 gần với số 9 000 hơn số 10 000.

Do đó khi làm tròn số 9 190 đến hàng nghìn, ta làm tròn lùi thành số 9 000.

Vậy quãng đường bay từ Thủ đô Hà Nội đến Thủ đô Pa-ri dài khoảng 9 000 km.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!