Lớp 3

Toán 3: Làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm

Giải Toán lớp 3 trang 28, 29 sách Cánh diều tập 2 giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, xem gợi ý giải các bài tập của bài Làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm của chủ đề 3: Các số trong phạm vi 100 000.

Giải SGK Toán 3 trang 28, 29 Cánh diều tập 2 được biên soạn chi tiết, bám sát nội dung trong sách giáo khoa giúp các em củng cố kiến thức thật tốt. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Giải bài tập Luyện tập, thực hành Toán lớp 3 Cánh diều trang 29 tập 2

Bài 1

Quan sát tia số rồi làm tròn các số 44, 57, 72, 85 đến hàng chục:

Bạn đang xem: Toán 3: Làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm

Bài 1

Đáp án:

+ Ta thấy số 44 gần với số 40 hơn số 50.

Vậy khi làm tròn số 44 đến hàng chục, ta được số 40.

+ Ta thấy số 57 gần với số 60 hơn số 50.

Vậy khi làm tròn số 57 đến hàng chục, ta làm được số 60.

+ Ta thấy số 72 gần với số 70 hơn số 80.

Vậy khi làm tròn số 72 đến hàng chục, ta được số 70.

+ Ta thấy số 85 cách đều hai số 80 và 90.

Theo quy ước, khi làm tròn số 85 đến hàng chục, ta được số 90.

Bài 2

Quan sát tia số sau rồi làm tròn các số 312, 350, 384 đến hàng trăm:

Bài 2

Đáp án:

+ Ta thấy số 312 gần với số 300 hơn số 400.

Do đó khi làm tròn số 312 đến hàng trăm, ta được số 300.

+ Ta thấy số 350 cách đều hai số 300 và 400.

Theo quy uớc, khi làm tròn số 350 đến hàng trăm, ta được số 400.

+ Ta thấy số 384 gần với số 400 hơn số 300.

Do đó khi làm tròn số 384 đến hàng trăm, ta được số 400.

Giải bài tập Vận dụng Toán lớp 3 Cánh diều trang 29 tập 2

Bài 3

Đức muốn chọn một hộp kẹo có khoảng 200 viên. Theo em, Đức nên chọn hộp kẹo nào?

Bài 3

Đáp án:

* Hộp kẹo A:

Số 219 gần với số 200 hơn số 300 nên khi làm tròn đến hàng trăm, số 219 làm tròn lùi thành số 200.

Như vậy hộp kẹo A có khoảng 200 viên kẹo.

* Hộp kẹo B: có 500 viên kẹo.

* Hộp kẹo C:

Số 290 gần với số 300 hơn số 200 nên khi làm tròn đến hàng trăm, số 290 được làm tròn tiến thành số 300.

Như vậy hộp kẹo C có khoảng 290 viên kẹo.

* Hộp kẹo D:

Số 146 gần với số 100 hơn số 200 nên khi làm tròn đến hàng trăm, số 146 được làm tròn lùi thành số 100.

Như vậy hộp kẹo D có khoảng 100 viên kẹo.

Vậy Đức nên chọn hộp kẹo A.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!