Lớp 3

Toán 3 Bài 78: Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100 000

Giải Toán lớp 3 trang 118, 119, 120 sách Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2 giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, xem gợi ý giải các bài tập Bài 78: Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100 000 của Chủ đề 16: Ôn tập cuối năm.

Giải SGK Toán 3 trang 118, 119, 120 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2 được biên soạn chi tiết, bám sát nội dung trong sách giáo khoa giúp các em củng cố kiến thức thật tốt. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Monica nhé:

Luyện tập Toán lớp 3 trang 118, 119 Kết nối tri thức

Bài 1

Đặt tính rồi tính:

Bạn đang xem: Toán 3 Bài 78: Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100 000

207 × 8

9 160 × 5

5 481 : 7

57 436 : 6

Lời giải:

Bài 1

Bài 2

Những phép tính nào dưới đây có kết quả bằng nhau?

Bài 2

Lời giải:

Thực hiện phép tính:

6000 × 4 = 24 000

96 000 : 4 = 24 000

80 000 : 2 = 40 000

13 000 × 2 = 26 000

8000 × 3 = 24 000

Có 3 phép tính có kết quả bằng nhau:

6000 x 4 = 8000 x 3 = 96 000 : 4 = 24 000

Bài 3

Tính giá trị của biểu thức:

a) 3 054 : 6 × 7

4 105 × 9 : 5

b) 5 106 × (27 : 3)

24 048 : (4 × 2)

Lời giải:

a) 3 054 : 6 × 7

= 509 × 7

= 3563

4105 × 9 : 5

= 36945 : 5

= 7389

b) 5106 × (27 : 3)

= 5106 × 9

= 45954

24 048 : (4 × 2)

= 24 048 : 8

= 3006

Bài 4

Việt mua 1 quyển truyện thiếu nhi và 2 cái bút. Giá 1 quyển truyện thiếu nhi là 18000 đồng, giá 1 cái bút là 8 500 đồng. Hỏi Việt phải trả người bán hàng bao nhiêu tiền?

Lời giải:

Việt mua 2 cái bút hết số tiền là:

8 500 × 2 = 17 000 (đồng)

Việt phải trả người bán hàng số tiền là:

18 000 + 17 000 = 35 000 (đồng)

Đáp số: 35 000 đồng

Bài 5

Tìm chữ số thích hợp:

Bài 5

Lời giải:

Bài 5

Luyện tập Toán lớp 3 trang 119 Kết nối tri thức

Bài 1

Chọn câu trả lời đúng?

a) Tích của 1 508 và 6 là:

A. 9 048

B. 6 048

C. 9 008

D. 9 042

b) Thương của 35 145 và 5 là:

A. 729

B. 7 029

C. 7 092

D. 7 028

c) Giá trị của biểu thức 27 180 : (3 x 2) là:

A. 9 060

B. 18 120

C. 960

D. 4 530

Lời giải:

a) Tích của 1508 và 6 là:

1508 × 6 = 9048

Chọn A.

b) Thương của 35145 và 5 là:

35 145 : 5 = 7029

Chọn B.

c) Giá trị của biểu thức 27 180 : (3 × 2) là:

27 180 : (3 × 2) = 27 180 : 6 = 4530

Chọn D.

Bài 2

Tính giá trị của biểu thức:

a) (6 000 + 3 000) x 5

b) 18 000 : 6 x 3

c) (40 000 – 5 000) : 7

d) 7 000 x (2 x 3)

Lời giải:

a) (6 000 + 3 000) × 5

= 9 000 × 5

= 45 000

b) 18 000 : 6 × 3

= 3 000 × 3

= 9 000

c) (40 000 – 5 000) : 7

= 35 000 : 7

= 5 000

d) 7 000 × (2 × 3)

= 7 000 × 6

= 42 000

Bài 3

Tính giá trị của biểu thức:

a) 5 406 x 2 x 4

b) 370 + 9 826 + 6 530

Lời giải:

a) 5 406 x 2 x 4

= 10 812 x 4

= 43 248

b) 370 + 9 826 + 6 530

= 10 196 + 6 530

= 16 726

Bài 4

Cô Hoa mua 5 kg gạo hết 85 000 đồng. Hỏi:

a) Mỗi ki-lô-gam gạo như vậy bao nhiêu tiền?

b) Bác Hiền mua 4 kg gạo như thế thì bác Hiền phải trả người bán hàng bao nhiêu tiền?

Lời giải:

a) Mỗi ki-lô-gram gạo hết số tiền là:

85 000 : 5 = 17 000 (đồng)

b) Bác Hiền mua 4 kg gạo cần trả số tiền là:

17 000 x 4 = 68 000 (đồng)

Đáp số: a) 17 000 đồng; b) 68 000 đồng

Bài 5

Năm nay Nam 9 tuổi, bố hơn Nam 27 tuổi. Hỏi năm nay, tuổi bố gấp mấy lần tuổi Nam?

Lời giải:

Năm nay, tuổi của bố là:

9 + 27 = 36 (tuổi)

Tuổi bố gấp tuổi Nam là:

36 : 9 = 4 (lần)

Đáp số: 4 lần

Luyện tập Toán lớp 3 trang 120 Kết nối tri thức

Bài 1

Chọn câu trả lời đúng

a) Phép tính nào dưới đây có kết quả lớn nhất?

A. 1500 × 7

B. 2109 × 5

C. 1807 × 6

b) Phép tính nào dưới đây có kết quả bé nhất?

A. 18 126 : 3

B. 43 120 : 8

C. 52 200 : 9

Lời giải:

a) Thực hiện các phép tính:

1500 × 7 = 10 500

2109 × 5 = 10 545

1807 × 6 = 10 842

Phép tính có kết quả lớn nhất là 1807 × 6.

Chọn C.

b) Thực hiện phép tính:

18 126 : 3 = 6042

43 120 : 8 = 5390

52 200 : 9 = 5800

Phép tính có kết quả bé nhất là 43 120 : 8.

Chọn C.

Bài 2

Tính giá trị của biểu thức:

a) 8 103 × 5 – 4 135

b) 24 360 : 8+ 9 600

c) 839 + 6 215 x 4

d) 17 286 – 45 234 : 9

Lời giải:

a) 8 103 × 5 – 4 135

= 40 515 – 4 135

= 36 380

b) 24 360 : 8+ 9 600

= 3045 + 9 600

= 12 645

c) 839 + 6 215 × 4

= 839 + 24 860

= 25 699

d) 17 286 – 45 234 : 9

= 17 286 – 5 026

= 12 260

Bài 3

Một cửa hàng có 1 350 kg gạo, sau khi bán thì số gạo giảm đi 3 lần. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Lời giải:

Cửa còn lại số ki-lô-gam gạo là:

1350 : 3 = 450 (kg)

Đáp số: 450 kg gạo

Bài 4

Bác Hải dự tính xây một ngôi nhà hết 87 000 viên gạch. Bác Hải đã mua 4 lần, mỗi lần 18 200 viên gạch. Hỏi theo dự tính, bác Hải còn phải mua bao nhiêu viên gạch nữa?

Lời giải:

Bác Hải đã mua số viên gạch là:

18 200 × 4 = 72 800 (viên gạch)

Bác Hải cần mua thêm số viên gạch là:

87 000 – 72 800 = 14 200 (viên gạch)

Đáp số: 14 200 viên gạch

Bài 5

Đố bạn.

Chọn dấu phép tính “x; :” thích hợp thay cho dấu “?”

Bài 5

Lời giải:

a) 8 x 4 : 2 = 16

b) 64 : (4 x 2) = 8

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!