Lớp 3

Toán 3 Bài 70: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số

Giải Toán lớp 3 trang 94, 95, 96 sách Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2 giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, xem gợi ý giải các bài tập Bài 70: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số của Chủ đề 14: Nhân, chia trong phạm vi 100 000.

Giải SGK Toán 3 trang 94, 95, 96 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2 được biên soạn chi tiết, bám sát nội dung trong sách giáo khoa giúp các em củng cố kiến thức thật tốt. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Hoạt động Toán lớp 3 trang 94, 95 Kết nối tri thức

Bài 1

Tính:

Bạn đang xem: Toán 3 Bài 70: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số

Bài 1

Lời giải:

Bài 1

Bài 2

Đặt tính rồi tính:

31 504 x 3

23 160 x 4

Lời giải:

Bài 2

Bài 3

Mỗi lần người ta chuyển 15 250 kg thóc vào kho. Hỏi sau 3 lần chuyển như vậy, người ta chuyển được bao nhiêu ki-lô-gam thóc vào kho?

Lời giải:

Sau 3 lần chuyển như vậy, người ta chuyển được số ki-lô-gam thóc là:

15 250 x 3 = 45 750 (kg)

Đáp số: 45 750 kg thóc

Luyện tập Toán lớp 3 trang 95 Kết nối tri thức

Bài 1

Số?

Bài 1

Lời giải:

Bài 1

Bài 2

Đặt tính rồi tính:

10 706 × 9

12 060 × 8

15 108 × 5

Lời giải:

Bài 2

Bài 3

Tính nhẩm (theo mẫu):

Bài 3

a) 11 000 x 9

b) 21 000 x 3

c) 15 000 x 6

Lời giải:

a) 11 000 x 9

Nhẩm: 11 nghìn x 9 = 99 nghìn

11 000 x 9 = 99 000

b) 21 000 x 3

Nhẩm: 21 000 x 3 = 63 nghìn

21 000 x 3 = 63 000

c) 15 000 x 6

Nhẩm: 15 nghìn × 6 = 90 nghìn

15 000 × 6 = 90 000

Bài 4

Có ba kho chứa dầu, mỗi kho chứa 12 000 l. Người ta đã chuyển đi 21 000 l dầu. Hỏi ba kho đó còn lại bao nhiêu lít dầu?

Bài 4

Lời giải:

Ba kho có số lít dầu là:

12 000 × 3 = 36 000 (lít)

Sau khi chuyển 21 000 lít dầu đi thì kho còn lại số lít dầu là:

36 000 – 21 000 = 15 000 (lít)

Đáp số: 15 000 lít dầu

Luyện tập Toán lớp 3 trang 96 Kết nối tri thức

Bài 1

Số?

Bài 1

Lời giải:

Bài 1

Bài 2

a) Đặt tính rồi tính:

31 624 x 3

15 041 x 3

b) Tính giá trị của biểu thức:

26 745 + 12 071 x 6

Lời giải:

a)

Bài 2

b) 26 745 + 12 071 x 6

= 26 745 + 72 426

= 99 171

Bài 3

Việt mua 6 quyển vở, mỗi quyển giá 6 000 đồng. Việt đưa cô bán hàng tờ 100 000 đồng. Hỏi cô bán hàng trả lại cho Việt bao nhiêu tiền?

Lời giải:

Việt mua hết số tiền là:

6 000 x 6 = 36 000 (đồng)

Cô bán hàng trả lại cho Việt số tiền là:

100 000 – 36 000 = 64 000 (đồng)

Đáp số: 64 000 đồng

Bài 4

Trong một nông trại ươm cây giống có hai vườn ươm, mỗi vườn có 14 000 cây giống. Trong một trại ươm khác có 15 000 cây giống. Hỏi cả 2 trại ươm đó có bao nhiêu cây giống?

Lời giải:

Hai vườn ươm có số cây giống là:

14 000 x 2 = 28 000 (cây)

Cả hai trại ươm có số cây giống là:

28 000 + 15 000 = 43 000 (cây)

Đáp số: 43 000 cây giống

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!