Lớp 3

Toán 3 Bài 57: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số

Giải Toán lớp 3 trang 47, 48, 49, 50, 51 sách Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2 giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, xem gợi ý giải các bài tập Bài 57: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số của Chủ đề 10: Cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 10 000.

Giải SGK Toán 3 trang 47, 48, 49, 50, 51 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2 được biên soạn chi tiết, bám sát nội dung trong sách giáo khoa giúp các em củng cố kiến thức thật tốt. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Giải Toán 3 Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số sách Kết nối tri thức với cuộc sống

  • Hoạt động Toán lớp 3 trang 48 Kết nối tri thức
  • Hoạt động Toán lớp 3 trang 50 Kết nối tri thức
  • Luyện tập Toán lớp 3 trang 51 Kết nối tri thức

Hoạt động Toán lớp 3 trang 48 Kết nối tri thức

Bài 1

Tính:

Bạn đang xem: Toán 3 Bài 57: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số

Bài 1

Lời giải:

Bài 1

Bài 2

Một nhà máy sản xuất được 4575 bánh răng trong 5 ngày. Hỏi mỗi ngày nhà máy sản xuất được bao nhiêu báng răng? Biết rằng số bánh răng sản xuất được trong mỗi ngày như nhau.

Bài 2

Lời giải:

Số bánh răng nhà máy sản xuất trong mỗi ngày là:

4575 : 5 = 915 (bánh răng)

Đáp số: 915 bánh răng

Bài 3

Số?

Có hai trang trại nuôi vịt, trang trại thứ nhất có 4 500 con vịt, số con vịt ở trang trại thứ hai bằng số con vịt ở trang trại thứ nhất giảm đi 3 lần.

a) Trang trại thứ hai có ? con vịt.

b) Cả hai trang trại có ? con vịt.

Bài 3

Lời giải:

a) Trang trại thứ hai có số con vịt là:

4500 : 3 = 1500 (con)

b) Cả hai trang trại có số con vịt là:

4500 + 1500 = 6000 (con)

Đáp số: a) 1500 con; b) 6000 con

Hoạt động Toán lớp 3 trang 50 Kết nối tri thức

Bài 1

a) Tính?

Bài 1

b) Số?

Bài 1

Lời giải:

a)

Bài 1

b)

Bài 1

Bài 2

Đội quân của tướng Cao Lỗ có 6 308 người. Tướng quân muốn chia số người ấy thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm 7 người. Hỏi có thể chia thành bao nhiêu nhóm và con dư mấy người?

Bài 2

Lời giải:

Thực hiện phép chia ta có:

6308 : 7 = 901 (dư 1)

Có thể chia thành số nhóm là:

6308 : 7 = 901 (nhóm) dư 1

Vậy ta sẽ có 901 nhóm và dư 1 người.

Bài 3

a) Một con kiến chúa có tuổi thọ là 9 490 ngày và gấp đôi tuổi thọ của ve sầu. Hỏi ve sầu có tuổi thọ là bao nhiêu ngày?

b) Tìm đường đi cho ve sầu chui lên mặt đất mà không gặp con chim?

Bài 3

Lời giải:

a)

Tuổi thọ của ve sầu là:

9490 : 2 = 4745 (ngày)

b)

Bài 3

Luyện tập Toán lớp 3 trang 51 Kết nối tri thức

Bài 1

Đặt tính rồi tính:

5025 : 5

3296 : 4

2487 : 2

7369 : 8

Lời giải:

Bài 1

Bài 2

Tính nhẩm (theo mẫu):

Bài 2

a) 7000 : 7

b) 9000 : 3

c) 8000 : 4

Lời giải:

a) 7000 : 7

Nhẩm: 7 nghìn : 7 = 1 nghìn

7000 : 7 = 1000

b) 9000 : 3

Nhẩm: 9 nghìn : 3 = 3 nghìn

9000 : 3 = 3000

c) 8000 : 4

Nhẩm: 8 nghìn : 4 = 2 nghìn

8000 : 4 = 2000

Bài 3

Điền dấu >; <; = vào chỗ chấm:

a) 6000 : 2 … 2999

b) 3000 : 3 … 200 × 5

c) 3500 : 5 … 4000 : 5

Lời giải:

a) 6000 : 2 > 2999

b) 3000 : 3 = 200 × 5

c) 3500 : 5 < 4000 : 5

Bài 4

Số?

Có ba vệ tinh bay quanh một thiên thể. Vệ tinh B bay một vòng được 1527 km, dài gấp 3 lần một vòng của vệ tinh A. Vậy vệ tinh A bay một vòng được ? km.

Vệ tinh C bay một vòng dài gấp 4 lần một vòng của vệ tinh A. Vậy vệ tinh C bay một vòng được ? km.

Bài 1

Lời giải:

Vệ tinh A bay 1 vòng được số km là:

1527 : 3 = 509 (km)

Vệ tinh C bay 1 vòng được số km là:

509 x 4 = 2036 (km)

Đáp số: Vệ tinh A: 509 km; Vệ tinh C: 2036 km

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!