Lớp 3

Toán 3 Bài 48: Làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm

Giải Toán lớp 3 trang 15, 16 sách Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1 giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, xem gợi ý giải các bài tập Bài 48: Làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm của Chủ đề 8: Các số đến 10 000.

Giải SGK Toán 3 trang 15, 16 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2 được biên soạn chi tiết, bám sát nội dung trong sách giáo khoa giúp các em củng cố kiến thức thật tốt. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Hoạt động Toán lớp 3 trang 16 Kết nối tri thức

Bài 1

Làm tròn các số 2 864; 3 058 và 4 315 đến chữ số hàng chục, hàng trăm.

Bạn đang xem: Toán 3 Bài 48: Làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm

Đáp án:

Sử dụng kiến thức:

+ Khi làm tròn số đến hàng chục, ta so sánh chữ số hàng đơn vị với 5. Nếu chữ số hàng đơn vị bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

+ Khi làm tròn số đến hàng trăm, ta so sánh chữ số hàng chục với 5. Nếu chữ số hàng chục bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

* Làm tròn các số 2 864; 3 058 và 4 315 đến chữ số hàng chục

Bài 1

* Làm tròn các số 2 864; 3 058 và 4 315 đến chữ số hàng trăm

Bài 1

Bài 2

Rô – bốt, Việt và Mai cùng ghé thăm một trang trại, Rô – bốt đếm được có 1 242 con gà. Khi làm tròn đến số hàng chục:

a) Mai nói: “Trang trại có khoảng 1 240 con gà”

b) Việt nói: “Trang trại có khoảng 1 250 con gà”

Theo em, bạn nào nói đúng?

Đáp án:

Làm tròn số 1242 đến hàng chữ số chục.

Bài 2

Do đó, trang trại có khoảng 1 240 con gà.

Vậy bạn Mai nói đúng, bạn Việt nói sai.

Luyện tập Toán lớp 3 trang 16 Kết nối tri thức

Bài 1

Trong thư viện có 6 745 cuốn sách. Hỏi mỗi bạn đã làm tròn số sách đó đến hàng nào?

Bài 1

Đáp án:

+) Làm tròn số 6745 đến hàng chục.

Bài 1

Bạn Nam nói “Trong thư viện có khoảng 6750 cuốn sách” nghĩa làm bạn Nam đã làm tròn số cuốn sách đến hàng chục.

+) Làm tròn số 6745 đến hàng trăm

Bài 1

Bạn Mai nói “Trong thư viện có khoảng 6700 cuốn sách” nghĩa làm bạn Mai đã làm tròn số cuốn sách đến hàng trăm.

Bài 2

Quan sát các máy “làm tròn số” rồi tìm số thích hợp với máy cuối cùng.

Bài 2

Đáp án:

* Quan sát các máy “làm tròn số”:

Bài 2

Ta thấy các số trên được làm tròn đến hàng trăm.

Ta có:

Bài 2

Vậy làm tròn số 4516 đến hàng trăm ta được số 4500.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!