Lớp 3

Toán 3 Bài 46: So sánh các số trong phạm vi 10 000

Giải Toán lớp 3 trang 9, 10, 11 sách Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1 giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, xem gợi ý giải các bài tập Bài 46: So sánh các số trong phạm vi 10 000 của Chủ đề 8: Các số đến 10 000.

Giải SGK Toán 3 trang 9, 10, 11 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2 được biên soạn chi tiết, bám sát nội dung trong sách giáo khoa giúp các em củng cố kiến thức thật tốt. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Hoạt động Toán lớp 3 trang 10 Kết nối tri thức

Bài 1

>; < ; =

Bạn đang xem: Toán 3 Bài 46: So sánh các số trong phạm vi 10 000

Bài 1

Đáp án:

Áp dụng kiến thức:

 • Trong hai số, số nào có ít chữ số hơn thì bé hơn.
 • Nếu hai số có cùng số chữ số thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng, kể từ trái sang phải.

a) 856 < 7 560 (vì 856 có ít chữ số hơn 7 560)

5 831 > 5 381 (vì hàng trăm có 8 > 3)

b) 6 742 < 7624 (vì hàng nghìn có 6 < 7)

8 905 < 8 955 (vì hàng chục có 0 < 5)

Em điền:

Bài 1

Bài 2

Các bạn Mai, Nam và Việt đang ở trong mê cung (như hình vẽ):

Bài 2

Hỏi:

a) Mỗi bạn ra khỏi mê cung qua cửa ghi số nào?

b) Bạn nào ra khỏi mê cung qua cửa ghi số lớn nhất?

c) Bạn nào ra khỏi mê cung qua cửa ghi số bé nhất?

Đáp án:

Quan sát hình ảnh và tìm đường ra khỏi mê cung cho từng bạn. Sau đó, xác định số ghi ở mỗi cửa mê cung và so sánh.

a) Quan sát hình ảnh ta thấy:

Bạn Mai ra khỏi mê cung qua cửa ghi số 1 420.

Bạn Nam ra khỏi mê cung qua cửa ghi số 2 401.

Bạn Việt ra khỏi mê cung qua cửa ghi số 1 240.

b) Vì 1 240 < 1 420 < 2 401 nên 2 401 là số lớn nhất.

Vậy bạn Nam ra khỏi mê cung qua cửa ghi số lớn nhất.

c) Vì 1 240 < 1 420 < 2 401 nên 1 240 là số bé nhất.

Vậy bạn Việt ra khỏi mê cung qua cửa ghi số bé nhất.

Bài 3

Rô – bốt từng đi qua bốn cây cầu có chiều dài như sau:

Bài 4

a) Trong những cây cầu đó, cây cầu nào dài nhất, cây cầu nào ngắn nhất?

b) Nêu tên những cây cầu trên theo thứ tự từ dài nhất đến ngắn nhất.

Đáp án:

Quan sát hình ảnh trên, em thấy:

 • Cầu Nhật Tân dài 3 900m.
 • Cầu Đình Vũ – Cát Hải dài 5 440m.
 • Cầu Cần Thơ dài 2 750m.
 • Cầu Vĩnh Thịnh dài 4 480m.

So sánh: 2 750m < 3 900m < 4 480m < 5 440m

a) Cây cầu dài nhất là cầu Đình Vũ – Cát Hải.

Cây cầu ngắn nhất là cầu Cần Thơ.

b) Tên các cây cầu theo thứ tự từ dài nhất đến ngắn nhất là:

Cầu Đình Vũ – Cát Hải; Cầu Vĩnh Thịnh; Cầu Nhật Tân; Cầu Cần Thơ

Luyện tập Toán lớp 3 trang 11 Kết nối tri thức

Bài 1

Đ, S:

Bài 1

Đáp án:

Áp dụng kiến thức:

 • Trong hai số, số nào có ít chữ số hơn thì bé hơn.
 • Nếu hai số có cùng số chữ số thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng, kể từ trái sang phải.

Bài 1

Bài 2

Hai chú sóc đi du lịch vòng quanh thế giới bằng khinh khí cầu. Hai chú đã chuẩn bị bốn túi hạt dẻ để ăn dần theo thứ tự từ túi nặng nhất đến túi nhẹ nhất. Hỏi túi nào được ăn cuối cùng?

Bài 2

Đáp án:

So sánh cân nặng của 4 túi hạt dẻ, ta có: 4 352 g < 4 532 g < 5 342 g < 5 432 g

Túi hạt dẻ nhẹ nhất là 4 352g; Túi hạt dẻ nặng nhất là 5432g.

Vì hai chú Sóc ăn dần theo thứ tự từ túi nặng nhất đến túi nhẹ nhất nên túi 4 352g được ăn cuối cùng.

Bài 3

Rô-bốt đã đến bốn đỉnh núi ở Việt Nam trong hai tháng hè:

 • Tháng 6: đỉnh Pu Si Lung cao 3 083 m, đỉnh Phan-xi-păng cao 3 143 m.
 • Tháng 7: đỉnh Lảo Thẩn cao 2 826 m, đỉnh Tây Côn Lĩnh cao 2 427 m.

Nêu tên các đỉnh núi đó theo thứ tự từ đỉnh núi thấp nhất đến đỉnh núi cao nhất.

Đáp án:

So sánh chiều cao của các đỉnh núi, ta có: 2 427 m < 2 826 m < 3 083 m < 3 143 m

Đỉnh núi thấp nhất là đỉnh Tây Côn Lĩnh; Đỉnh núi cao nhất là Phan-xi-păng

Sắp xếp tên các núi theo thứ tự từ đỉnh núi thấp nhất đến núi cao nhất: đỉnh Tây Côn Lĩnh; đỉnh Lảo Thẩn; đỉnh Pu Si Lung; đỉnh Phan-xi-păng

Bài 4

Số?

Bài 4

Đáp án:

Em đọc kĩ đề bài và dựa vào kiến thức đã học để tìm số.

1. Số bé nhất có bốn chữ số: 1 000

2. Số bé nhất có bốn chữ số khác nhau: 1 023

3. Số bé nhất có bốn chữ số giống nhau: 1 111

4. Số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau: 9 876

5. Số lớn nhất có bốn chữ số: 9 999

Bài 5

Mai có bốn tấm thẻ ghi các số: 3, 0, 2 và 7. Hỏi số có 4 chữ số bé nhất mà Mai có thể tạo ra là số nào?

Đáp án:

Số có bốn chữ số bao gồm: Hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị.

 • Trong ba số 3, 2, 7 số bé nhất là 2. Vậy chữ số hàng nghìn là 2.
 • Còn lại ba số 3, 0, 7 số bé nhất là 0. Vậy chữ số hàng trăm là 0.
 • Còn lại hai số 3, 7 số bé nhất là 3. Vậy chữ số hàng chục là 3.
 • Chữ số hàng đơn vị là 7.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!