Lớp 3

Toán 3 Bài 39: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Giải Toán lớp 3 trang 109, 110 sách Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1 giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, xem gợi ý giải các bài tập Bài 39: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé của Chủ đề 6: Phép nhân, phép chia trong phạm vi 1000.

Giải SGK Toán 3 trang 109, 110 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1 được biên soạn chi tiết, bám sát nội dung trong sách giáo khoa giúp các em củng cố kiến thức thật tốt. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Hoạt động trang 109, 110 SGK Toán lớp 3 Kết nối tri thức tập 1

Bài 1

Số?

Bạn đang xem: Toán 3 Bài 39: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Số lớn

6

10

20

Số bé

2

5

4

Số lớn gấp mấy lần số bé?

3

?

?

Gợi ý đáp án:

Số lớn

6

10

20

Số bé

2

5

4

Số lớn gấp mấy lần số bé

3

2

5

Bài 2

Số?

Bài 2

a) Bút chì dài gấp ? lần bút sáp.

b) Bút chì dài gấp ? lần cái ghim.

Gợi ý đáp án:

Bút chì dài 10 cm.

Bút sáp dài 5 cm.

Cái ghim dài 2 cm.

a) Bút chì dài gấp 2 lần bút sáp.

b) Bút chì dài gấp 5 lần cái ghim.

Luyện tập trang 110 SGK Toán lớp 3 Kết nối tri thức tập 1

Bài 1

Số?

Số lớn

8 12 15 24 30

Số bé

2 4 5 6 3

Số lớn hơn số bé bao nhiêu đơn vị?

6 ? ? ? ?

Số lớn gấp mấy lần số bé?

4 ? ? ? ?

Gợi ý đáp án:

Số lớn

8

12

15

24

30

Số bé

2

4

5

6

3

Số lớn hơn số bé bao nhiêu đơn vị

6

8

10

18

27

Số lớn gấp mấy lần số bé

4

3

3

4

10

Bài 2

Có 32 quả bóng xếp thành các hàng, các cột như sau:

Bài 2

a) Số?

  • Mỗi hàng có ? quả bóng.
  • Mỗi cột có ? quả bóng.

b) Số quả bóng trong một hàng gấp mấy lần số quả bóng trong một cột?

Gợi ý đáp án:

a)

Mỗi hàng có 8 quả bóng.

Mỗi cột có 4 quả bóng.

b) Số quả bóng một hàng gấp 2 lần số quả bóng một cột.

Bài 3

Thuyền lớn chở 24 khách du lịch, thuyền nhỏ chở 6 khách du lịch. Hỏi:

a) Thuyền lớn chở hơn thuyền nhỏ bao nhiêu khách du lịch?

b) Số khách ở thuyền lớn gấp mấy lần số khách ở thuyền nhỏ?

Gợi ý đáp án:

a) Thuyền lớn chở hơn thuyền nhỏ số khách du lịch là:

24 – 6 = 18 (khách du lịch)

b) Số khách ở thuyền lớn gấp số lần số khách ở thuyền nhỏ là:

24 : 6 = 4 (lần)

Đáp số: a) 18 khách du lịch; b) 4 lần

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!