Lớp 3

Tin học lớp 3 Bài 4: Cùng thi đua gõ phím

Giải bài tập SGK Tin học 3 trang 31, 32 sách Cánh diều giúp các em học sinh lớp 3 xem gợi ý giải các câu hỏi Bài 4: Cùng thi đua gõ phím của Chủ đề A3: Làm quen với cách gõ bàn phím.

Qua đó, các em sẽ biết cách trả lời toàn bộ các câu hỏi Khởi động, Trò chơi, Hoạt động của bài 4 chủ đề A3 trong sách giáo khoa Tin học 3 Cánh diều. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tin học lớp 3 cho học sinh của mình theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Khởi động Tin học lớp 3 Cánh diều bài 4 chủ đề A3

Trong các phát biểu sau, những phát biểu nào đúng?

Bạn đang xem: Tin học lớp 3 Bài 4: Cùng thi đua gõ phím

1) Hai ngón tay trỏ luôn đặt ở phím F và phím J trên hàng phím cơ sở.

2) Hai ngón tay trỏ luôn đặt ở phím G và phím H trên hàng phím cơ sở.

3) Các ngón tay còn lại đặt lần lượt trên hàng phím cơ sở và đưa tay lên hoặc xuống khi cần gõ hàng phím trên và hàng phím dưới. Sau đó đưa các ngón tay về đúng vị trí ở hàng phím cơ sở.

4) Các ngón tay còn lại lần lượt đặt trên hàng phím cơ sở và đưa tay lên hoặc xuống khi cần gõ hàng phím trên và hàng phím dưới. Sau đó giữ nguyên vị trí các ngón tay.

Sau khi tập gõ với phần mềm RapidTyping, em đã tự tin về cách gõ và tốc độ gõ phím của mình chưa?

Trả lời:

* Các câu đúng là 1) và 3)

2) sai vì hai ngón tay trỏ luôn đặt ở phím F và phím J trên hàng phím cơ sở.

4) sai vì các ngón tay còn lại đặt lần lượt trên hàng phím cơ sở và đưa tay lên hoặc xuống khi cần gõ hàng phím trên và hàng phím dưới. Sau đó đưa các ngón tay về đúng vị trí ở hàng phím cơ sở.

* Học sinh tự đánh giá về cách gõ và tốc độ gõ của mình.

Gõ phím

Trò chơi Tin học lớp 3 Cánh diều bài 4 chủ đề A3

Trò chơi: Ai gõ đúng hơn?

Em có nhận xét gì về cách đặt tay và gõ phím của mình với các bạn? Hàng phím nào em gõ thành thạo nhất? Hàng phím nào em cần luyện tập thêm?

Trả lời:

Học sinh tự đánh giá cách đặt tay và gõ phím của mình.

Hoạt động Tin học lớp 3 Cánh diều bài 4 chủ đề A3

Em hãy chia sẻ các phiếu theo dõi kết quả của mình đạt được ở các bài học trước với bạn cùng tổ. Sau đó, bình bầu ra các danh hiệu sau: bạn chăm chỉ nhất, bạn gõ nhanh nhất, bạn gõ chính xác nhất. Tên các bạn được bình bầu các danh hiệu sẽ được thầy, cô ghi vào bảng thành tích chung của cả lớp theo mẫu như Hình 1.

Hình 1

Trả lời:

  • Em hãy chia sẻ các phiếu theo dõi kết quả của mình đạt được ở các bài học trước với bạn cùng tổ.
  • Em cùng các bạn trong tổ bình bầu bầu ra các danh hiệu sau: bạn chăm chỉ nhất, bạn gõ nhanh nhất, bạn gõ chính xác nhất.
  • Em hãy tiếp tục luyện tập gõ phím và ghi vào phiếu theo dõi kết quả để nâng cao thành tích của mình.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!