Lớp 3

Tin học lớp 3 Bài 3: Em tập gõ hàng phím trên và dưới

Giải bài tập SGK Tin học 3 trang 29, 30 sách Cánh diều giúp các em học sinh lớp 3 xem gợi ý giải các câu hỏi Bài 3: Em tập gõ hàng phím trên và dưới của Chủ đề A3: Làm quen với cách gõ bàn phím.

Qua đó, các em sẽ biết cách trả lời toàn bộ các câu hỏi Khởi động, Hoạt động, Luyện tập và Vận dụng của bài 3 chủ đề A3 trong sách giáo khoa Tin học 3 Cánh diều. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tin học lớp 3 cho học sinh của mình theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Khởi động Tin học lớp 3 Cánh diều bài 3 chủ đề A3

Em còn nhớ cách đặt các ngón tay trên hàng phím cơ sở không? Nếu muốn gõ từ LOP BA, em cần sử dụng các phím ở những hàng phím nào?

Bạn đang xem: Tin học lớp 3 Bài 3: Em tập gõ hàng phím trên và dưới

Trả lời:

Tại hàng phím cơ sở, đặt ngón trỏ trái vào phím F, ngón trỏ phải vào phím J. Các ngón còn lại bên tay trái đặt lên các phím A, S, D; bên tay phải đặt lên các phím K, L, ;.

Để gõ từ “LOP BA”, em sử dụng các phím ở hàng phím trên, hàng phím cơ cơ sở và phím dưới.

Hoạt động Tin học lớp 3 Cánh diều bài 3 chủ đề A3

Hoạt động 1

Hình 1 thể hiện cách dùng các ngón tay gõ đúng phím. Em quan sát xem ngón tay nào sẽ được dùng để gõ các phím ở hàng phím trên và hàng phím dưới từ trái sang phải.

Hình 1

Trả lời:

Tay trái

Tay phải

Hàng phím trên

Ngón út: Q

Ngón áp út: W

Ngón giữa: E

Ngón trỏ: R, T

Ngón trỏ: Y, U

Ngón giữa: I

Ngón áp út: O

Ngón út: P, [, ],

Hàng phím dưới

Ngón út: Z

Ngón áp út: X

Ngón giữa: C

Ngón trỏ: V, B

Ngón trỏ: N, M

Ngón giữa: ,

Ngón áp út: .

Ngón út: /

Hoạt động 2

Em hãy kích hoạt phần mềm RapidTyping. Thực hiện theo hướng dẫn ở Hình 3 để tập gõ hàng phím trên và hàng phím dưới. Khi các chữ hiện ra trên màn hình, em hãy gõ theo. Kết thúc luyện tập gõ, em hãy ghi lại vào phiếu theo dõi và so sánh kết quả đạt được ở bài học trước.

Trả lời:

  • Sau khi kích hoạt phần mềm RapidTyping, thực hiện theo hướng dẫn ở Hình 3 để tập gõ hàng phím trên và hàng phím dưới:

RapidTyping

  • Học sinh thực hành luyện tập và tự so sánh kết quả.

Luyện tập Tin học lớp 3 Cánh diều bài 3 chủ đề A3

Lần lượt chọn khóa học EN2. Beginner, Bài 1.Basics – Lessons 41. Basics – Lessons 5 để luyện tập. Em ghi lại các kết quả của mình vào phiếu theo dõi.

Trả lời:

Học sinh tự thực hành luyện tập và ghi kết quả của mình vào phiếu theo dõi.

Hình 1. Luyện tập khóa học EN2. Beginner
Hình 1. Luyện tập khóa học EN2. Beginner

Hình 2
Hình 2. Lựa chọn bài học trong 1. Basics – Lessons

Vận dụng Tin học lớp 3 Cánh diều bài 3 chủ đề A3

Kích hoạt phần mềm Wordpad và gõ họ tên của em (không dấu). Em đã dùng phím ở những hàng nào?

Trả lời:

Học sinh tự thực hành gõ họ tên của mình.

Ví dụ: NGUYEN XUAN MAI, sử dụng các phím ở hàng phím trên, hàng phím cơ sở và hàng phím dưới.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!