Lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 Unit 9: Lesson Two

Giải Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo – Family and Friends giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi Lesson Two: Grammar của Unit 9: He can run! trang 67 sách Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo.

Soạn Unit 9: He can run! – Lesson Two lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Family and Friends 3. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Monica nhé:

Bài 1

Listen to the story again. (Nghe lại câu chuyện một lần nữa.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 3 Unit 9: Lesson Two

Bài 2

Listen and say. (Nghe và nói.)

Bài 2

*Let’s learn! (Hãy học nào!)

– I can run. (Tôi có thể chạy.)

I can’t catch. (Tôi không thể bắt lấy.)

– She can play soccer. (Cô ấy có thể chơi đá bóng.)

He can’t ride a bike. (Anh ấy không thể chạy xe đạp.)

– It can fly. (Nó có thể bay.)

Bài 3

Listen and say Yes or No. (Nghe và nói Yes hoặc No.)

Bài 3

Bài nghe:

1. She can run. (Cô ấy có thể chạy.)

2. He can ride a bike. (Anh ấy có thể đi xe đạp.)

3. He can’t play soccer. (Anh ấy không thể chơi bóng đá.)

4. She can catch. (Cô ấy có thể bắt.)

5. It can fly. (Nó có thể bay.)

6. It can run. (Nó có thể chạy.)

Trả lời:

1. Yes

2. No

3. Yes

4. No

5. Yes

6. Yes

Bài 4

Look and say. (Nhìn và nói.)

Bài 4

– He / She / It can ____ .(Anh ấy / Cô ấy / Nó có thể___ . )

– He / She / It can’t ____ .(Anh ấy / Cô ấy / Nó không thể___ . )

Trả lời:

1. It can fly. (Nó có thể bay.)

2. She can’t fly. (Cô ấy không thể bay.)

3. She can catch the ball.(Cô ấy có thể bắt được bóng.)

He can play soccer. (Anh ấy có thể chơi đá bóng.)

4. It can run. (Nó có thể chạy.)

Let’s talk!

Let’s talk! (Hãy nói!)

Let

He can ride a bike. (Anh ấy có thể chạy xe đạp.)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!