Lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 Unit 9: Lesson Three

Giải Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo – Family and Friends giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi Lesson Three: Song của Unit 9: He can run! trang 68 sách Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo.

Soạn Unit 9: He can run! – Lesson Three lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Family and Friends 3. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bài 1

Listen and point. Repeat (Nghe và chỉ. Lặp lại.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 3 Unit 9: Lesson Three

Bài 1

  • jump: nhảy
  • read: đọc
  • write: viết

Bài 2

Listen and sing. (Nghe và hát.)

Bài 3

Sing and do. (Nghe và làm theo.)

Bài 3

She can run (Cô ấy có thể chạy)

This is my friend. (Đây là bạn tôi.)

She can read and write. (Cô ấy có thể đọc và viết.)

She can jump, she can run, (Cô ấy có thể nhảy, cô ấy có thể chạy,)

But she can’t play soccer. (Nhưng cô ấy không thể đá bóng.)

This is a bird. (Đây là một con chim.)

It can’t ride a bike. (Nó không thể chạy xe đạp.)

It can’t talk, it can’t read, (Nó không thể nói chuyện, nó không thể đọc,)

But it can fly. ( nhưng nó có thể bay.)

Wow! It can fly! (Wow! Nó có thể bay!)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!