Lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 Unit 9: Lesson One

Giải Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo – Family and Friends giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi Lesson One: Words của Unit 9: He can run! trang 66 sách Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo.

Soạn Unit 9: He can run! – Lesson One lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Family and Friends 3. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bài 1

Listen, point and repeat. (Nghe, chỉ và lặp lại.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 3 Unit 9: Lesson One

Bài 2

Listen and chant. (Nghe và đọc theo nhịp.)

Bài 2

  • play soccer: chơi đá bóng
  • ride a bike: chạy xe đạp
  • run: chạy
  • catch: bắt, chụp
  • fly: bay

Bài 3

Listen and read. (Nghe và đọc.)

Bài 3

1. What’s the matter, Billy? (Có chuyện gì vậy, Billy?)

Look at Rosy. She can ride a bike. (Nhìn chị Rosy kìa. Chị ấy có thể chạy xe đạp.)

2. I can’t ride a bike. (Con không thể chạy xe đạp.)

I can’t play soccer. (Con không thể đá bóng.)

Oh, Billy! (Ồ, Billy!)

3. Oh, no! Look at the baby bird. It can’t fly! (Ồ, không! Hãy nhìn con chim non kìa. Nó không thể bay!)

4. Look at Billy. He can run! (Hãy nhìn Billy kìa. Em ấy có thể chạy!)

And he can catch! (Và em ấy có thể bắt!)

Good job, Billy! (Giỏi lắm, Billy!)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!