Lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 Unit 9: Lesson Four

Giải Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo – Family and Friends giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi Lesson Four: Phonics của Unit 9: He can run! trang 69 sách Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo.

Soạn Unit 9: He can run! – Lesson Four lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Family and Friends 3. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bài 1

Listen and point. Repeat. (Nghe và chỉ. Lặp lại.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 3 Unit 9: Lesson Four

Bài 1

  • ai – rain (mưa)
  • ai – train (tàu hỏa)
  • y – fly(bay)

Bài 2

Listen and chant. (Nghe và đọc theo nhịp.)

Bài 2

I can’t fly in the sky. (Tôi không thể bay trong bầu trời.)

I’m a train in the rain. (Tôi là tàu hỏa trong cơn mưa.)

I can’t fly in the sky. (Tôi không thể bay trong bầu trời.)

I’m a train, not a plane. (Tôi là tàu hỏa, không phải máy bay.)

Bài 3

Read the chant again. Say the words with ai and y. (Đọc lại phần đọc theo nhịp. Nói các từ có chứa ai và y.)

Bài 4

Write and say the words. (Viết và nói các từ.)

Bài 4

Trả lời:

1. rain (mưa)

2. fly (bay)

3. sky (bầu trời)

4. train (tàu hỏa)

Let’s talk!

Let’s talk! (Hãy nói!)

Let

This is my train. (Đây là chiếc tàu hỏa của tôi.)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!