Lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 Unit 9: Lesson Five

Giải Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo – Family and Friends giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi Lesson Five: Skills Time của Unit 9: He can run! trang 70 sách Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo.

Soạn Unit 9: He can run! – Lesson Five lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Family and Friends 3. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bài 1

Look at the picture. Where’s Nam? (Nhìn vào hình. Nam ở đâu?)

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 3 Unit 9: Lesson Five

Trả lời:

– Nam’s on vacation in Nha Trang. (Nam đang trong kì nghỉ ở Nha Trang.)

Bài 2

Listen and read. (Nghe và đọc.)

Bài 2

Dear Grandma, (Gửi bà thân mến,)

I’m on vacation in Nha Trang. (Con đang đi nghỉ mát ở Nha Trang.)

I like the beach. Look! I can play soccer now. (Con rất thích bãi biển. Hãy nhìn kìa! Con có thể chơi đá bóng ngay bây giờ.)

Hoa can’t play soccer, but she can run and she can catch a ball. (Hoa không thể đá bóng, nhưng cô ấy có thể chạy và cô ấy có thể bắt bóng.)

It’a great vacation! (Thật là một kì nghỉ tuyệt vời!)

Love, (Thương,)

Nam (Nam)

Bài 3

Read again and write Yes or No. (Đọc lại lần nữa và viết Yes hoặc No.)

1. Nam is on vacation in Da Nang. _____

2. Nam can play soccer. _____

3. Hoa can’t catch a ball. _____

4. Hoa can run. _____

Trả lời:

1. No

2. Yes

3. No

4. Yes

1. Nam’s on vacation in Da Nang. (Nam đang trong kì nghỉ ở Đà Nẵng.)

=> No

Nam’s on vacation in Nha Trang. (Nam đang trong kì nghỉ ở Nha Trang.)

2. Nam can play soccer. (Nam có thể chơi đá bóng.)

=> Yes

3. Hoa can’t catch a ball. No (Hoa không thể bắt bóng.)

=> No

Hoa can catch a ball. (Hoa có thể bắt bóng.)

4. Hoa can run. (Hoa có thể chạy.)

=> Yes

Bài 4

Where do you go on vacation? (Bạn đi đâu vào kì nghỉ?)

Trả lời:

I will go to Vung Tau city on vacation. I like the beach. I can take a lot of photos. I can swim. I can build a sandcastle. I can eat seafood. It’s a great vacation!

(Tôi sẽ đi phố biển Vũng Tàu vào kì nghỉ. Tôi rất thích bãi biển. Tôi có thể chụp nhiều hình. Tôi thể bơi. Tôi có thể xây lâu đài cát. Tôi có thể ăn hải sản. Thật là một kì nghỉ tuyệt vời!)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!