Lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 Unit 8: Lesson Two

Giải Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo – Family and Friends giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi Lesson Two: Grammar của Unit 8: I’m dancing with Dad trang 61 sách Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo.

Soạn Unit 8: I’m dancing with Dad – Lesson Two lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Family and Friends 3. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bài 1

Listen to the story again. (Nghe lại câu chuyện một lần nữa.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 3 Unit 8: Lesson Two

Bài 2

Listen and say. (Nghe và nói.)

Bài 2

* Let’s learn! (Hãy học nào!)

– What are you doing? (Bạn đang làm gì vậy?)

I’m dancing with Dad. (Tôi đang khiêu vũ với bố.)

– What’s he doing? (Anh ấy đang làm gì vậy?)

He’s eating the cake. (Anh ấy đang ăn bánh.)

Bài 3

Look and say. (Nhìn và nói.)

 Bài 3

Trả lời:

1. What is he doing? (Anh ấy đang làm gì?)

He’s playing music. (Anh ấy đang chơi nhạc.)

2. What is she doing? (Cô ấy đang làm gì?)

She’s singing. (Cô ấy đang hát.)

3. What is she doing? (Cô ấy đang làm gì?)

She’s sleeping. (Cô ấy đang ngủ.)

Bài 4

Look again and write. (Nhìn lại và viết.)

1. He is ______ music.
2. She is _______.
3. She is _______.

Trả lời:

1. He is playing music. (Anh ấy đang chơi nhạc.)

2. She is singing. (Cô ấy đang hát.)

3. She is sleeping. (Cô ấy đang ngủ.)

Let’s talk!

Let’s talk! (Hãy nói!)

Let

What are you doing? (Bạn đang làm gì vậy?)

I’m eating the cake. (Tôi đang ăn bánh.)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!