Lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 Unit 8: Lesson Six

Giải Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo – Family and Friends giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi Lesson Six: Skills Time của Unit 8: I’m dancing with Dad trang 65 sách Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo.

Soạn Unit 8: I’m dancing with Dad – Lesson Six lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Family and Friends 3. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bài 1

Listen and number. (Nghe và đánh số.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 3 Unit 8: Lesson Six

Bài 1

Bài nghe:

Dear Tim,

Now I have the photos of our Tet holiday.

1. In this picture, my aunt, Thu, is eating Banh Chung. She likes it very much.

2. Here is my dad. He is singing. He is very happy.

3. This is me. I’m wearing new red Ao Dai.

4. Here is my brother . He is eating mango.

Hướng dẫn dịch:

Gửi Tim,

Giờ mình có những bức ảnh của kì Tết Nguyên Đán rồi.

1. Trong bức ảnh này, dì của mình, dì Thư, đang ăn bánh chưng. Dì ấy thích bánh chưng cực kì.

2. Đây là bố mình. Ông ấy đang hát. Ông ấy đang rất vui vẻ.

3. Đây là mình. Mình đang mặc một chiếc áo dài mới màu đỏ.

4. Còn đây là anh trai mình. Anh ấy đang ăn xoài.

Trả lời:

a – 3

b – 1

c – 2

d – 4

Bài 2

Point, ask and answer. (Chỉ, hỏi và trả lời.)

 Bài 2

What’s he /She doing? (Anh ấy / Cô ấy đang làm gì?)

He’s / She’s ___. (Anh ấy / Cô ấy ___.)

Trả lời:

1. What’s he doing? (Anh ấy đang làm gì?)

He’s singing. (Anh ấy đang hát.)

2. What’s she doing? (Cô ấy đang làm gì?)

She’s eating. (Cô ấy đang ăn.)

3. What’s she doing? (Cô ấy đang làm gì?)

She’s drinking water. (Cô ấy đang uống nước.)

4. What’s he doing? (Anh ấy đang làm gì?)

He’s taking photos. (Anh ấy đang chụp ảnh.)

Bài 3

Choose a photo of your Tet holiday and say what you’re doing. (Chọn một tấm hình chụp vào dịp Tết của bạn và nói bạn đã làm những gì.)

Trả lời:

I’m eating and playing with my cousins.

(Tôi ăn và chơi với họ hàng của tôi.)

Bài 4

Write ing. (Viết đuôi ing vào sau mỗi động từ.)

I’m eat____ some cake.

She’s drink_____ water.

He’s talk_____ with his family at the party.

Trả lời:

I’m eating some cake.

(Anh ấy đang ăn một ít bánh.)

She’s drinking water.

(Cô ấy đang uống nước.)

He’s talking with his family at the party.

(Anh ấy đang nói chuyện với gia đình anh ấy ở bữa tiệc.)

Bài 5

Write about your family at Tet. (Viết về gia đình bạn vào dịp Tết.)

It’s Tet holiday. My dad is ______. My mom is ______. I’m ______. We’re happy.

Trả lời:

It’s Tet holiday. My dad is drinking with his friends. My mom is preparing meals. I’m playing with my cousins. We’re happy.

(Đây là kì nghỉ Tết. Bố tôi đi uống với bạn của ông ấy. Mẹ tôi đang chuẩn bị bữa ăn. Tôi đang chơi với họ hàng. Chúng tôi rất vui vẻ.)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!