Lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 Unit 8: Lesson One

Giải Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo – Family and Friends giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi Lesson One: Words của Unit 8: I’m dancing with Dad trang 60 sách Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo.

Soạn Unit 8: I’m dancing with Dad – Lesson One lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Family and Friends 3. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bài 1

Listen, point and repeat. (Nghe, chỉ và lặp lại.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 3 Unit 8: Lesson One

Bài 2

Listen and chant. (Nghe và đọc theo nhịp.)

Bài 2

  • play: chơi
  • dance: khiêu vũ, nhảy
  • sing: hát
  • eat: ăn
  • talk: nói chuyện
  • watch: xem

Bài 3

Listen and read. (Nghe và đọc.)

Bài 3

1. What are you doing, Dad? (Bố đang làm gì vậy?)

I’m watching a video. (Bố đang xem video.)

2. Look. The band is playing music. (Nhìn kìa! Ban nhạc đang chơi nhạc.)

And I’m dancing with Dad. (Và con với bố khiêu vũ đi.)

3. What’s he doing? (Anh ấy đang làm gì vậy?)

He’s eating the cake. (Anh ấy đang ăn bánh.)

4. Everyone is singing and talking. And you’re sleeping, Milly!

(Mọi người đang hát và nói chuyện. Và chị đang ngủ kìa Milly!)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!