Lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 Unit 8: Lesson 11

Giải Tiếng Anh lớp 3 Cánh diều – Explore Our World giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong Lesson 11 Unit 8: Good Food trang 140 sách Tiếng Anh lớp 3.

Soạn Unit 8: Lesson 11 – Text A Tiếng Anh lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Explore Our World 3. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt môn Tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Monica nhé:

Bài 1

Listen and read. (Nghe và đọc.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 3 Unit 8: Lesson 11

Bài 1

Bài nghe:

Fun food!

Look at the picture! What is it? Do you know? Yes, it’s food. Some people play with food. They make pictures of birds, cats, trees, or faces from food. They can play with these pictures. They can eat them, too.

Dịch:

Đồ ăn thật vui!

Hãy nhìn vào bức tranh! Nó là gì vậy? Bạn có biết không? Vâng, nó là thức ăn. Một vài người chơi với thức ăn. Họ làm thành hình con chim, con mèo, cây cối, hay mặt người từ thức ăn. Họ có thể chơi với những hình thức ăn họ đã làm ra. Họ cũng có thể ăn chúng.

Bài 2

Look and read. Check √. (Nhìn và đọc. Đánh dấu √.)

Trả lời:

1. People can make pictures from ___. bird      strees     vegetables

(Người ta có thể làm thành hình từ ___.) con chim cây cối rau củ

2. People don’t ___ food. play with       eat      watch

(Người ta không ___ thức ăn.) chơi với     ăn      xem

Bài 3

Ask and answer. (Hỏi và trả lời.)

Bài 3

Trả lời:

– What’s your favorite food? (Đồ ăn yêu thích của bạn là gì?)

Chicken. I like chicken. (Thịt gà. Tôi thích thịt gà.)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!