Lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 Unit 7: Lesson 9

Giải Tiếng Anh lớp 3 Cánh diều – Explore Our World giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong Lesson 9 Unit 7: My Body trang 124 sách Tiếng Anh lớp 3.

Soạn Unit 7: Lesson 9 – The Sounds Of English A Tiếng Anh lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Explore Our World 3. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt môn Tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Monica nhé:

Bài 1

Listen and repeat. (Nghe và lặp lại.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 3 Unit 7: Lesson 9

Bài 1

Bài nghe:

  • mmouth (cái miệng)
  • mmap (bản đồ)
  • nnose (mũi)
  • n – run (chạy)

Bài 2

Listen and sing. (Nghe và hát.)

Bài 2

Bài nghe:

My body, my body! Mouth, mouth. Move your mouth.

It’s fun to move my body!Mouth, mouth. Move your mouth.

My body, my body!Mouth, mouth. Move your mouth.

Can you dance with me?Can you sing with me?

Dịch:

Cơ thể của tôi, cơ thể của tôi! Cái miệng, cái miệng. Cử động miệng của bạn.

Di chuyển toàn bộ cơ thể thật vui! Cái miệng, cái miệng. Cử động miệng của bạn.

Cơ thể của tôi, cơ thể của tôi! Cái miệng, cái miệng. Cử động miệng của bạn.

Bạn có thể nhảy cùng với tôi không? Bạn có thể hát với tôi không?

Bài 3

Say. Circle the odd one out.

(Nói. Khoanh tròn từ khác những từ còn lại.)

1. pen move sun
2. map move train

Trả lời:

1. pen (bút mực) move (di chuyển, cử động) sun (mặt trời)
2. map (bản đồ) move (di chuyển, cử động) train (xe lửa, tàu hỏa)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!