Lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 Unit 7: Lesson 11

Giải Tiếng Anh lớp 3 Cánh diều – Explore Our World giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong Lesson 11 Unit 7: My Body trang 126 sách Tiếng Anh lớp 3.

Soạn Unit 7: Lesson 11 – Text A Tiếng Anh lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Explore Our World 3. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt môn Tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bài 1

Listen and read. (Nghe và đọc.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 3 Unit 7: Lesson 11

Bài 1

Bài nghe:

Monsters!

Can you draw a monster?

Yes, I can. Look! This is my monster!

Oh, he has one eye. The eye is big!

And he has four legs. The legs are short.

Can your monster run?

Yes. He can run and jump. He can’t fly.

Dịch:

Những con quái vật!

Bạn có thể vẽ một con quái vật không?

Vâng, tôi có thể vẽ. Hãy nhìn! Đây là con quái vật của tôi vẽ!

Ồ, anh ấy có một con mắt. Con mắt thật to!

Và anh ấy có 4 cái chân. Những cái chân ngắn.

Con quái vật của bạn có thể chạy không?

Vâng. Anh ấy có thể chạy và nhảy. Anh ấy không thể bay.

Bài 2

Read and circle. (Đọc và khoanh tròn.)

 Bài 2

Trả lời:

1. The monster has ___. a.one eye b. two eyes

(Con quái vật có ___.) a. một con mắt b. hai con mắt

2. It has ___ legs. a. big b. short

(Nó có chân ___ .) a. to b. ngắn

3. The monster can ___. a. jump b. fly

(Con quái vật có thể ___ .) a. nhảy b. bay

Bài 3

Ask and answer. (Hỏi và trả lời.)

1. Can you draw a monster?

2. Can your monster run?

3. Can your monster jump?

Trả lời:

1. Can you draw a monster?

Yes, I can.

2. Can your monster run?

Yes, it can.

3. Can your monster jump?

Yes, it can.

Dịch:

1. Bạn có thể vẽ một con quái vật không?

Vâng, tôi có thể.

2. Con quái vật của bạn có thể chạy không?

Vâng, nó có thể.

3. Con quái vật của bạn có thể nhảy không?

Vâng, nó có thể.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!