Lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 Unit 7: Lesson 1

Giải Tiếng Anh lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống – Global Success giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong Lesson 1 Unit 7: Classroom Instructions trang 50, 51 sách Tiếng Anh lớp 3 tập 1.

Soạn Unit 7: Lesson 1 Tiếng Anh lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Global Success 3 – Tập 1. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bài 1

Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 3 Unit 7: Lesson 1

Bài 1

Trả lời:

a. Good morning, Ms Hoa. (Chào buổi sáng, cô Hoa.)

Hello, class. Sit down, please! (Chào cả lớp. Các em vui lòng ngồi xuống nào!)

b. Open your books, please! (Các em vui lòng mở sách ra!)

Bài 2

Listen, point and say. (Nghe, chỉ và nói.)

Bài 2

Trả lời:

a. Open your book, please! (Xin vui lòng mở sách ra!)

b. Close your book, please! (Xin vui lòng đóng sách lại!)

c. Stand up, please! (Xin vui lòng đứng lên!)

d. Sit down, please! (Xin vui lòng ngồi xuống!)

Bài 3

Let’s talk. (Chúng ta cùng nói.)

Bài 3

Trả lời:

– Open your book, please! (Xin vui lòng mở sách ra!)

– Close your book, please! (Xin vui lòng đóng sách lại!)

– Stand up, please! (Xin vui lòng đứng lên!)

– Sit down, please! (Xin vui lòng ngồi xuống!)

Bài 4

Listen and tick. (Nghe và đánh dấu.)

Bài 4

Trả lời:

1. a 2. a

1. Ms. Hoa: Open your book please! (Các em vui lòng mở sách ra nào!)

2. Ms. Hoa: Stand up, please! (Các em vui lòng đứng lên nào!)

Bài 5

Look, complete and read. (Nhìn, hoàn thành và đọc.)

Bài 5

Trả lời:

1. Open your book, please! (Xin vui lòng mở sách ra!)

2. Close your book, please! (Xin vui lòng đóng sách lại!)

3. Stand up, please!(Xin vui lòng đứng lên!)

4. Sit down, please!(Xin vui lòng ngồi xuống!)

Bài 6

Let’s play. (Chúng ta cùng chơi.)

Bài 6

Cách chơi: các bạn chơi xếp ghế đứng xung quanh cô. Cô giáo sẽ mời từng bạn nào ngồi xuống “Sit down, please”. Nghe cô mời bạn nào ngồi xuống thì bạn đó làm theo lời cô.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!