Lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 Unit 6: Lesson 2

Giải Tiếng Anh lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống – Global Success giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong Lesson 2 Unit 6: Our School trang 46, 47 sách Tiếng Anh lớp 3 tập 1.

Soạn Unit 6: Lesson 2 Tiếng Anh lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Global Success 3 – Tập 1. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Monica nhé:

Bài 1

Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 3 Unit 6: Lesson 2

Bài 1

Gợi ý trả lời:

a. Let’s go to the art room. (Chúng mình cùng đi đến phòng mỹ thuật nhé.)

OK, let’s go. (Được thôi, chúng ta cùng đi nào.)

b. Let’s go to the music room. (Chúng mình cùng đi đến phòng âm nhạc nhé.)

OK, let’s go. (Được thôi, chúng ta cùng đi nào.)

Bài 2

Listen, point and say. (Nghe, chỉ và nói.)

Bài 2

Gợi ý trả lời:

a. Let’s go to the computer room. – OK, let’s go.

(Hãy đi đến phòng tin học. – Được, đi thôi nào.)

b. Let’s go to the art room. – OK, let’s go.

(Hãy đi đến phòng mỹ thuật. – Được, đi thôi nào.)

c. Let’s go to the music room. – OK, let’s go.

(Hãy đi đến phòng âm hạc. – Được, đi thôi nào.)

d. Let’s go to the gym. – OK, let’s go.

(Hãy đi đến phòng thể chất. – Được, đi thôi nào.)

Bài 3

Let’s talk. (Hãy nói.)

Bài 3

Gợi ý trả lời:

+ Let’s go to the art room. – OK, let’s go.

(Hãy đi đến phòng mỹ thuật. – Được, đi thôi nào.)

+ Let’s go to the computer room. – OK, let’s go.

(Hãy đi đến phòng tin học. – Được, đi thôi nào.)

+ Let’s go to the music room. – OK, let’s go.

(Hãy đi đến phòng âm nhạc. – Được, đi thôi nào.)

+ Let’s go to the gym. – OK, let’s go.

(Hãy đi đến phòng thể chất. – Được, đi thôi nào.)

Bài 4

Listen and number. (Nghe và đánh số.)

Bài 4

Bài nghe:

1. A: Let’s go to the gym. (Hãy cùng đến phòng tập gym nào.)

B: OK, let’s go. (Được, hãy cùng đi nào.)

2. A: I like drawing. (Mình thích vẽ.)

B: Me too. Let’s go to the art room. (Mình cũng thế. Hãy cùng đến phòng vẽ tranh nào.)

3. A: Is that the computer room? (Đây có phải phòng máy tính không?)

B: Yes, it is. (Vâng, đúng rồi.)

A: Let’s go. (Cùng đi thôi.)

4. A: Let’s go to the music room. (Hãy cùng đến phòng âm nhạc nào.)

B: OK, let’s go. (Được, đi thôi.)

Gợi ý trả lời:

1.c 2. b. 3. d 4. a

Bài 5

Read and match. (Đọc và nối.)

Bài 5

Gợi ý trả lời:

1 – d 2 – a 3 – b 4 – c

1 – d: Let’s go to the gym.

(Hãy đi đến phòng thể chất.)

2 – a: Let’s go to the computer room.

(Hãy đi đến phòng tin học.)

3 – b:

A: Let’s go to the art room. (Hãy đi đến phòng mỹ thuật.)

B: Ok, let’s go. I like drawing. (Được, đi thôi nào. Tôi thích vẽ.)

4 – c:

A: Let’s go to the music room. (Hãy đi đến phòng âm nhạc.)

B: Ok, let’s go. (Được, đi thôi nào.)

Bài 6

Let’s play. (Hãy chơi.)

Guess the place (Trò chơi: Đoán địa điểm)

Bài 6

Cách chơi: Cô sẽ đưa ra gợi ý để học sinh đoán đó là ở đâu. Ví dụ, cô gợi ý là chúng ta thích đọc sách, chúng ta sẽ đi đến… “We like reading. Let’s go to the…”, các bạn sẽ đoán là thư viện “… the library.”. Bạn nào trả lời đúng thì cô nói “Correct!”, sai thì “Incorrect”.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!