Lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 Unit 6: Lesson 11

Giải Tiếng Anh lớp 3 Cánh diều – Explore Our World giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong Lesson 11 Unit 6: My Toys trang 108 sách Tiếng Anh lớp 3.

Soạn Unit 6: Lesson 11 – Text A Tiếng Anh lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Explore Our World 3. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt môn Tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bài 1

Listen and read. (Nghe và đọc.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 3 Unit 6: Lesson 11

Bài 1

Bài nghe:

We ♥ teddy bears!

People love teddy bears. Children play with them and sleep with them. There are even teddy bear museums! Look at the picture! This teddy bear museum is in Korea. There are many teddy bears here. Do you want a teddy bear?

Dịch:

Chúng tôi ♥ gấu bông!!

Người ta đều yêu thích gấu bông. Trẻ con chơi với chúng và ngủ với chúng. Thậm chí còn có nhiều sân vận động dành cho gấu bông! Hãy nhìn vào bức tranh! Viên bảo tàng dành cho gấu bông này ở Hàn Quốc. Có nhiều con gấu bông ở đây. Bạn có muốn một con gấu bông không?

Bài 2

Read and circle. (Đọc và khoanh tròn.)

1. People don’t love teddy bears. Yes No
2. Children sleep with teddy bears. Yes No
3. The teddy bear museum is in Việt Nam. Yes No

Trả lời:

1. People don’t love teddy bears. Yes No

(Người ta không yêu thích gấu bông.)

2. Children sleep with teddy bears. Yes No

(Trẻ con ngủ với gấu bông.)

3. The teddy bear museum is in Việt Nam. Yes No

(Bảo tàng dành cho gấu bông ở Việt Nam.)

Bài 3

Say. (Nói.)

Bài 3

Trả lời:

– I play with my teddy bear and my train. Do you want the teddy bear?

Yes! Thanks!

Dịch:

– Tôi chơi với gấu bông của tôi và chiếc xe lửa của tôi. Bạn có muốn gấu bông không?

Vâng có! Cám ơn!.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!