Lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 Unit 6: Lesson 1

Giải Tiếng Anh lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống – Global Success giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong Lesson 1 Unit 6: Our School trang 44, 45 sách Tiếng Anh lớp 3 tập 1.

Soạn Unit 6: Lesson 1 Tiếng Anh lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Global Success 3 – Tập 1. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bài 1

Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 3 Unit 6: Lesson 1

 

Bài 1

Gợi ý trả lời:

a. Look at this picture. Is this our school?

(Hãy nhìn vào bức tranh này. Đây có phải trường của chúng ta không?)

Yes, it is. It’s our school.

(Vâng, đúng rồi ạ. Nó là trường của chúng ta.)

b. Is this our school? (Đây có phải là trường của chúng ta không?)

No, it isn’t. (Không, không phải ạ.)

Bài 2

Listen, point and say. (Nghe, chỉ và nói.)

Bài 2

Gợi ý trả lời:

a. Is this our school? (Đây có phải trường của chúng ta không?)

Yes, it is. (Vâng, đúng rồi.)

b. Is this our classroom? (Đây có phải lớp của chúng ta không?)

No, it isn’t. (Không, không phải.)

c. Is this our library? (Đây có phải thư viện của chúng ta không?)

Yes, it is. (Vâng, đúng rồi.)

d. Is this our playground? (Đây có phải sân chơi của chúng ta không?)

No, it isn’t. (Không, không phải.)

Bài 3

Let’s talk. (Hãy nói.)

Bài 3

Gợi ý trả lời:

– Is this our classroom? No, it isn’t.

(Đây có phải lớp của chúng ta không? – Không, không phải.)

– Is this our library? Yes, it is.

(Đây có phải thư viện của chúng ta không? – Vâng, đúng rồi.)

– Is this our school? – Yes, it is.

(Đây có phải trường của chúng ta không? – Vâng, đúng rồi.)

– Is this our playground? – No, it isn’t.

(Đây có phải sân chơi của chúng ta không? – Không, không phải.)

Bài 4

Listen and tick. (Nghe và đánh dấu.)

Bài 4

Gợi ý trả lời:

1. b 2.a

1. A. Is this our playground? (Đây có phải sân chơi của chúng ta không?)

B. Yes, it is. (Vâng, đúng rồi.)

2. A. Is this your classroom? (Đây có phải phòng học của chúng bạn không?)

B. Yes, it is. It’s my classroom. (Vâng, đúng rồi. Đây là phòng học của mình.)

Bài 5

Look, complete and read. (Nhìn, hoàn thành và đọc.)

Bài 5

Gợi ý trả lời:

1. A: Is this our library ? (Đây có phải thư viện của chúng ta không?)

B: Yes, it is. (Vâng, đúng rồi.)

2. A: That’s our playground . (Đó là sân chơi của chúng ta.)

B: Great! (Tuyệt vời!)

3. A: Look! Is this your classroom ? (Nhìn kìa! Đây có phải lớp của chúng ta không?)

B: No, it isn’t . (Không, không phải.)

4. A: Is that our school ? (Đây có phải trường của chúng ta không?)

B: Yes, it is. (Vâng, đúng rồi.)

Bài 6

Let’s sing. (Hãy hát.)

 

Bài 6

Gợi ý trả lời:

Our school (Trường của chúng tôi)

Is this your school? (Đây có phải trường của bạn không?)

Yes, it is. Yes, it is. (Vâng, đúng rồi. Vâng, đúng rồi.)

This is my school. (Đây là trường của tôi.)

I like my school. (Tôi thích ngôi trường của tôi.)

Is this our school? (Đây có phải trường của chúng ta không?)

Yes, it is. Yes, it is. (Vâng, đúng rồi. Vâng, đúng rồi.)

This is our school. (Đây là trường của chúng tôi.)

We like our school. (Chúng tôi thích ngôi trường của chúng tôi.)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!