Lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 Unit 2: Lesson Two

Giải Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo – Family and Friends giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi Lesson Two: Grammar của Unit 2: That is his ruler trang 17 sách Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo.

Soạn Unit 2: That is his ruler – Lesson Two lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Family and Friends 3. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bài 1

Listen to the story again. (Nghe lại câu chuyện một lần nữa.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 3 Unit 2: Lesson Two

Bài 2

Listen and say. (Nghe và nói.)

Bài 2

That is his pen. (Đó là cây bút mực của anh ấy.)

That is her book. (Đó là quyển sách của cô ấy.)

Bài 3

Look and write. (Nhìn và viết.)

Bài 3

Gợi ý trả lời:

That is her eraser. (Đó là cục tẩy của cô ấy.)

That is his pen. (Đó là cây bút mực của anh ấy.)

That is his book . (Đó là quyển sách của anh ấy.)

That is her pencil . (Đó là cây bút chì của cô ấy.)

Bài 4

Write. (Viết.)

Bài 4

Gợi ý trả lời:

1. That is his pen. (Đó là cây bút mực của anh ấy.)

2. That is her eraser. (Đây là cục tẩy của cô ấy.)

3. That is his pencil. (Đây là cây bút chì của anh ấy.)

Let’s talk!

Let

That is her book. (Đó là quyển sách của cô ấy.)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!