Lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 Unit 18: Lesson 3

Giải Tiếng Anh lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống – Global Success giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong Lesson 3 Unit 18: Playing and doing trang 56, 57 sách Tiếng Anh lớp 3 tập 2.

Soạn Unit 18: Lesson 3 Tiếng Anh lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Global Success 3 – Tập 2. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Câu 1

Listen and repeat. (Nghe và lặp lại.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 3 Unit 18: Lesson 3

n listen (nghe) We listen to music at break time. (Chúng tôi nghe nhạc vào giờ giải lao.)
ng singing (hát) I’m singing my favourite song. (Tôi đang hát bài hát mà mình yêu thích.)

Câu 2

Listen and circle. (Nghe và khoanh tròn.)

1. I ____ at break time.

a. listen to music b. sing a song

2. I’m ____ a song.

a. singing b. listening to

Bài nghe:

1. I listen to music at break time. (Tôi nghe nhạc vào giờ giải lao.)

2. I’m singing a song. (Tôi đang hát một bài hát.)

Trả lời:

1. a 2. a

Câu 3

Let’s chant. (Hãy đọc theo nhịp.)

Câu 3

Listen, everyone!

Stand up!

Count to ten,

And sing with me.

No! No! No!

I’m reading a book.

No! No! No!

I’m drawing a train.

Hướng dẫn dịch:

Hãy nghe nè mọi người ơi!

Đứng lên!

Đếm đến 10,

Và hát cùng với tôi.

Không! Không! Không!

Tôi đang đọc sách.

Không! Không! Không!

Tôi đang vẽ tàu hỏa.

Câu 4

Read and match. (Đọc và nối.)

 Câu 4

Trả lời:

1 – b

2 – a

3 – c

1. b

My name’s Linh. I’m in the library. I’m reading a book.

(Tôi tên Linh. Tôi đang ở thư viện. Tôi đang đọc sách.)

2. a

My name’s Minh. I’m in the music room. I’m listening to music.

(Tôi tên Minh. Tôi đang ở phòng âm nhạc. Tôi đang nghe nhạc.)

3. c

My name’s Lucy. I’m in the art room. I’m drawing a goldfish.

(Tôi tên Lucy. Tôi đang ở phòng mỹ thuật. Tôi đang vẽ một con cá vàng.)

Câu 5

Let’s write. (Hãy viết.)

Câu 5

Trả lời:

My name is Kien. I’m in the art room. I’m drawing a vase with many flowers. I like drawing. What about you?

Hướng dẫn dịch:

Tôi là Kiên. Tôi đang ở phòng mỹ thuật. Tôi đang vẽ một chiếc bình hoa với nhiều bông hoa. Tôi thích vẽ. Còn bạn thì sao?

Câu 6

Project. (Dự án.)

Câu 6

Our activities (Những hoạt động của chúng ta.)

Trả lời:

Hello, everyone. Look at these pictures. I like drawing and singing. I’m drawing a picture. I’m singing my favourite songs.

(Xin chào mọi người. Hãy nhìn vào những tấm hình này. Tớ thích vẽ và hát. Tớ đang đang vẽ tranh. Tớ đang hát những bài hát mà tớ yêu thích.)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!