Lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 Unit 16: Lesson 3

Giải Tiếng Anh lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống – Global Success giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong Lesson 3 Unit 16: My Pets trang 44, 45 sách Tiếng Anh lớp 3 tập 2.

Soạn Unit 16: Lesson 3 Tiếng Anh lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Global Success 3 – Tập 2. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Câu 1

Listen and repeat. (Nghe và lặp lại.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 3 Unit 16: Lesson 3

o dog (con chó) Do you have any dogs? (Bạn có con chó nào không?)
o goldfish (cá vàng) How many goldfish do you have? (Bạn có mấy con cá vàng?)

Câu 2

Listen and circle. (Nghe và khoanh tròn.)

1. How many ___ do you have?

a. dogs
b. goldfish
c. parrots

2. Do you have any ____?

a. dogs
b. parrots
c. goldfish

Bài nghe

1. How many goldfish do you have?

(Bạn có bao nhiêu con cá vàng?)

2. Do you have any dogs?

(Bạn có con chó nào không?)

Trả lời:

1. b

2. a

Câu 3

Let’s chant. (Hãy đọc theo nhịp.)

Câu 3

Dogs, dogs, dogs.

Do you have any dogs?

Do you have any dogs?

Yes, I do.

Yes, I do.

Goldfish, goldfish, goldfish.

How many goldfish do you have?

How many goldfish do you have?

I have some goldfish.

I have some goldfish.

Hướng dẫn dịch

Những chú chó, chú cho, chú chó.

Bạn có chú chó nào không?

Bạn có chú chó nào không?

Vâng, tôi có.

Vâng, tôi có.

Những chú cá vàng, cá vàng, cá vàng.

Bạn có mấy con cá vàng?

Bạn có mấy con cá vàng?

Tôi có một vài con.

Tôi có một vài con.

Câu 4

Read and complete. (Đọc và hoàn thành.)

and   do   have    many

Hi. My name’s Mary. I have (1) ______ pets in my house. I (2) ______ twenty goldfish, four parrots (3) ______ some cats. How many pets (4) ______ you have?

Trả lời:

Hi. My name’s Mary. I have (1) many pets in my house. I (2) have twenty goldfish, four parrots (3) and some cats. How many pets (4) do you have?

Hướng dẫn dịch

Xin chào. Tôi là Mary. Nhà tôi có nhiều thú cưng. Tôi có 20 con cá vàng, 4 con vẹt và một vài con mèo. Bạn có mấy con thú cưng?

Câu 5

Let’s write. (Hãy viết.)

My name is ______. I love pets. I have a cat. It is big. I have _______. It is _______. Do you have any ______?

Trả lời:

My name is Khanh. I love pets. I have a cat.

It is big. I have a rabbit. It is small.

Do you have any pets?

Hướng dẫn dịch

Tôi là Khanh. Tôi yêu mến thú cưng. Tôi có 1 con mèo.

Nó to lắm. Tôi có 1 con thỏ. Nó nhỏ xíu.

Bạn có thú cưng nào không?

Câu 6

Project. (Dự án.)

Câu 6

Trả lời:

– Hello. My name is Rosy. I love my pet. I have some cats. They are big. Do you have any pets?

(Xin chào. Tôi là Rosy. Tôi rất yêu thú cưng của mình. Tôi có vài bé mèo. Chúng to lắm. Bạn có thú cưng nào không?)

– Hi. My name is John. I love my pet, too. I have two parrots. They are small and colorful.

(Xin chào. Tôi là John. Tôi cũng yêu thú cưng của mình. Tôi có 2 em vẹt. Chúng nhỏ và sặc sỡ.)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!