Lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 Unit 16: Lesson 1

Giải Tiếng Anh lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống – Global Success giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong Lesson 1 Unit 16: My Pets trang 40, 41 sách Tiếng Anh lớp 3 tập 2.

Soạn Unit 16: Lesson 1 Tiếng Anh lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Global Success 3 – Tập 2. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Câu 1

Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 3 Unit 16: Lesson 1

Câu 1

Bài nghe

a. I have a dog. Do you have any dogs?

(Mình có một chú chó. Bạn có con nào không?)

Yes, I do.

(Vâng, mình có.)

b. I have two cats. Do you have any cats?

(Mình có 2 chú mèo. Bạn có con nào không?)

No, I don’t. I have one dog.

(Không, mình không có mèo. Mình có 1 chú chó.)

Câu 2

Listen, point and say. (Nghe, chỉ và nói.)

Câu 2

Trả lời:

a.Do you have any birds? (Bạn có con chim nào không?)

Yes, I do. (Mình có.)

b. Do you have any parrots? (Bạn có con vẹt nào không?)

No, I don’t. (Mình không có.)

c. Do you have any rabbits? (Bạn có con thỏ nào không?)

Yes, I do. (Mình có.)

d. Do you have any cats? (Bạn có con mèo nào không?)

No, I don’t. (Mình không có.)

Câu 3

Let’s talk. (Hãy nói.)

Câu 3

Trả lời:

– Do you have any birds? (Bạn có con chim nào không?)

Yes, I do. (Mình có.)

– Do you have any parrots? (Bạn có con vẹt nào không?)

No, I don’t. (Mình không có.)

– Do you have any rabbits? (Bạn có con thỏ nào không?)

Yes, I do. (Mình có.)

– Do you have any cats? (Bạn có con mèo nào không?)

No, I don’t. (Mình không có.)

– Do you have any dogs? (Bạn có con chó nào không?)

No, I don’t. (Mình không có.)

Câu 4

Listen and tick. (Nghe và đánh dấu.)

Câu 4

Bài nghe

1. Do you have any cats? (Bạn có con mèo nào không?)

Yes, I do. (Mình có.)

2. Do you have any rabbits? (Bạn có con thỏ nào không?)

Yes, I do. (Mình có.)

Trả lời:

1. b

2. a

Câu 5

Look, complete and read. (Nhìn, hoàn thành và đọc.)

Câu 5

Trả lời:

1. A: Do you have any cats ? (Bạn có con mèo nào không?)

B: Yes, I do. (Mình có.)

2. A: Do you have any dogs ? (Bạn có con chó nào không?)

B: Yes, I do. (Mình có.)

3. A: Do you have any rabbits? (Bạn có con mèo nào không?)

B: No, I don’t. I have two parrots . (Mình không có. Mình có hai con vẹt.)

4. A: Do you have any dogs? (Bạn có con chó nào không?)

B: No, I don’t . I have three rabbits. (Mình không có. Mình có ba con thỏ.)

Câu 6

Let’s sing. (Hãy hát.)

Câu 6

My pets

Do you have any dogs?

Do you have any dogs?

Yes, I do.

Yes, I do.

I have one dog.

Do you have any cats?

Do you have any cats?

No, I don’t.

No, I don’t.

I have one bird.

Hướng dẫn dịch

Thú cưng của tôi

Bạn có chú chó nào không?

Bạn có chú chó nào không?

Vâng, tôi có.

Vâng, tôi có.

Tôi có một con.

Bạn có chú mèo nào không?

Bạn có chú mèo nào không?

Không, tôi không có mèo.

Không, tôi không có mèo.

Tôi có một chú chim.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!