Lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 Unit 15: Lesson 1

Giải Tiếng Anh lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống – Global Success giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong Lesson 1 Unit 15: At the dining table trang 30, 31 sách Tiếng Anh lớp 3 tập 2.

Soạn Unit 15: Lesson 1 Tiếng Anh lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Global Success 3 – Tập 2. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Câu 1

Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 3 Unit 15: Lesson 1

Câu 1

Bài nghe

a. Would you like some rice? (Con có muốn thêm một ít cơm không?)

Yes, please. (Vâng, cho con xin.)

b. Would you like some juice? (Con có muốn uống một ít nước hoa quả không?)

No, thanks. (Không, con cám ơn.)

Câu 2

Listen, point and say. (Nghe, chỉ và nói.)

Câu 2

Trả lời:

a. Would you like some beans? (Bạn có muốn một ít đậu không?)

Yes, please. (Vâng, làm ơn.)

b. Would you like some fish? (Bạn có muốn một ít cá không?)

No, thanks. (Không, cám ơn.)

c. Would you like some meat? (Bạn có muốn một ít thịt không?)

Yes, please. (Vâng, làm ơn.)

d. Would you like some juice? (Bạn có muốn một ít nước ép không?)

No, thanks. (Không, cám ơn.)

Câu 3

Let’s talk. (Hãy nói.)

Câu 3

Trả lời:

– Would you like some beans? (Bạn có muốn một ít đậu không?)

Yes, please. (Vâng, làm ơn.)

– Would you like some fish? (Bạn có muốn một ít cá không?)

Yes, please. (Vâng, làm ơn.)

– Would you like some juice? (Bạn có muốn một ít nước ép không?)

Yes, please. (Vâng, làm ơn.)

– Would you like some rice? (Bạn có muốn ột ít cơm không?)

No, thanks. (Không, cảm ơn.)

Câu 4

Listen and tick. (Nghe và đánh dấu.)

Câu 4

Bài nghe

1. Would you like some fish? (Con có muốn một chút cá không? )

Yes, please. (Có ạ, làm ơn.)

2. Would you like some juice? (Con có muốn một chút nước ép không?)

Yes, please. (Có ạ, làm ơn.)

Trả lời:

1. b

2. b

Câu 5

Look, complete and read. (Nhìn, hoàn thành và đọc.)

Câu 5

Trả lời:

1. Would you like some rice?

(Bạn có muốn một ít cơm không?)

2. Would you like some beans?

(Bạn có muốn một ít đậu không?)

3. A: Would you like some fish?

(Bạn có muốn một ít cơm không?)

B: Yes, please.

(Vâng, làm ơn.)

4. A: Would you like some juice?

(Bạn có muốn uống một ít nước hoa quả không?)

B: No, thanks.

(Không, cám ơn.)

Câu 6

Let’s sing. (Hãy hát.)

Câu 6

Would you like some …?

Would you like some rice?

No, thanks.

No, thanks.

Would you like some juice?

Yes, please.

Yes, please.

Hướng dẫn dịch

Bạn có muốn một ít …?

Bạn có muốn thêm một ít cơm không?

Không, cám ơn.

Không, cám ơn.

Bạn có muốn uống một ít nước hoa quả không?

Không, cám ơn.

Không, cám ơn.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!